Oferta educativa

A NOSA OFERTA EDUCATIVA

No CEIP Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas temos Educación Infantil e Educación Primaria.

Contamos con Aula de Informática, Biblioteca, Aula de Música, Aula de Apoio, Aula de Pedagoxía Terapéutica, Aula de Audición e Linguaxe, Departamento de Orientación, Aula de Psicomotricidade, Ximnasio, Pista Polideportiva e Campo de fútbol; así como a recentemente creada Aula STEAM. Todas as aulas contan con proxector, pizzarra dixital, sonido e conexión a Internet..

Tamén temos servizo de Comedor Escolar e Plan Madruga.

 

Temos, entre outros, os seguintes programas:

 • Seccións bilingües en Plástica en todos os grupos de 3º e 4º de E. Primaria. 
 • Programa REFORZA-T (antes PROA) para alumnado do 3º a 6º de E. Primaria.
 • Programa de mellora do éxito escolar, participando en nove actuacións.
 • Plan de Convivencia, que inclué un protocolo de actuación contra o Acoso Escolar.
 • Plan de Igualdade.
 • Programa de Técnicas de Estudio.
 • Programa de Atención ao alumnado pertencente a colectivos de inmigrantes e a minorías étnicas.
 • Programa de Competencia lingüística.
 • Programa de Adaptación para o alumnado procedente do CRA.
 • Programa de Adaptación á E. Infantil.
 • Programa de Adaptación para o alumnado que vén de outros centros.
Distribuir contido