Vostede está aquíOrganigrama

Organigrama


Equipo Directivo

DIRECCIÓN: Mª Virtudes SÁNCHEZ GARCÍA

XEFATURA DE ESTUDOS: Mª Beatriz MOSCOSO LÓPEZ

SECRETARÍA: Mª Ángeles VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

Claustro

Ana Mª ARES PRADO Mª Beatriz MOSCOSO LÓPEZ
Mª Azucena BERMÚDEZ MEIJIDE Alba RIVAS IGLESIAS
Cristina CANDAL MOSQUERA Mª Virtudes SÁNCHEZ GARCÍA
Antonio Ovidio CARREIRA MONTES Rocío SOUTO LOUZAO
Paula DORADO GÓMEZ Alejandro VARELA RAÑA
Juan José FERREIRO BOQUETE Mª Ángeles VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
Susana FREIRE ELLIS Cristina VIÑA PÉREZ
Laura GARCÍA FERNÁNDEZ  

Consello Escolar

  Despois das eleccións de novembro de 2018, así quedou constituído o Consello Escolar do centro. en azul os novos integrantes.