Vostede está aquíProfesorado Especialista

Profesorado Especialista


SUSANA FREIRE ELLIS  (LINGUA INGLESA)

ALEJANDRO VARELA RAÑA (EDUCACIÓN FÍSICA)

ROCÍO SOUTO LOUZAO (EDUCACIÓN MUSICAL)

ANA Mª ARES PRADO (PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA)

LAURA GARCÍA FERNÁNDEZ (AUDICIÓN E LINGUAXE)

ANTONIO OVIDIO CARREIRA MONTES (ORIENTACIÓN)

CRISTINA VIÑA PÉREZ (RELIXIÓN CATÓLICA)

 

 

Etiquetas