Skip to Content

Podes atoparnos en...

             

Programación Tecno


 

 

Normas xerais Curso 2020/21 (a COVID manda!)

  • O alumnado terá a obrigación de estar comunicado coa profe de forma periódica, consultando un mínimo dunha vez por semana Google Classroom.

  • Nos casos de forza maior (problemas co equipo informático, coa conexión a internet, etc), o alumnado deberá comunicar as incidencias á profe ou titor/a no menor prazo de tempo posible. De non ser así, considerarase incumprimento nos prazos de entrega das actividades propostas.

  • Na elaboración dos traballos escritos (Memorias técnicas e outras propostas particulares), seguiranse as normas de redacción e estilo que se indican no apartado Memoria Técnica do Boletín entregado ó alumnado.

  • Na elaboración dos traballos audiovisuais (proba oral, por exemplo) valorarase que se observen as normas de composición que veremos na aula e que se sexa o máis creativa/o posible. Para editar vídeo existen softwares gratuítos como Kdnlive para PC e Premiere CC para móbil. Neste traballo da asociación Olloboi xunto ó actor e director galego Miguel de Lira poden atoparse interesantes consellos.

  • De forma xeral, propoñeranse prazos de entrega amplos e sinalados no comezo de cada trimestre, para permitir ó alumnado organizar o traballo telemático.

  • Ó igual que na docencia presencial, o plaxio ou calquera tipo de fraude nas probas orais ou escritas será sancionado coa anulación da proba e o conseguinte 0 na súa cualificación.

  • Para o desenvolvemento das prácticas, proporcionarase ó alumnado un kit de compoñentes eléctricas que deberá abonar ó comezo do curso, xunto co importe do boletín de exercicios (non é preciso mercar libro). O alumnado debe mercar un desparafusador plano e de estrela (hainos que combinan ambos) e as profesoras suxerirán outras ferramentas posibles.

  • As normas de uso do taller serán as mesmas de uso das instalacións do centro. Será fundamental hixienizar o posto de traballo ó comezo e final da actividade lectiva para cada grupo. Existirán kits de ferramentas etiquetados en función do posto que o alumnado ocupe nas mesas. En caso de usalo, hai que lavar as mans ó comezo e final da actividade e hixienizar o kit antes e despois do seu uso.

 

Documentación Curso 2020/21 

 

 

 page | by Dr. Radut