INICIO DAS AULAS

Seguindo instrucións da Inspección Educativa, o día 22 de outubro estarán plenamente operativas as aulas virtuais de todos os cursos e niveis de Alemán, Español, Francés, Italiano e Portugués. A tal efecto, o alumnado recibirá proximamente as indicacións do seu profesorado a través do correo-e.

No tocante ao inicio das aulas presenciais deses idiomas, e de Galego e Inglés, este producirase "unha vez rematado o proceso de avaliación do curso 2019-2020" (Instrución do 31 de xullo de 2020). As datas concretas serán comunicadas oportunamente a través desta páxina web, redes sociais e correo-e a todo o alumnado.

 

NOVO CALENDARIO DE PROBAS LIBRES DOS NIVEIS B2 E C1 DE GALEGO E B1, B2 E C1 DE INGLÉS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de comunicar as novas datas das probas escritas de certificación de Galego e Inglés que foran canceladas: 

-Galego - nivel intermedio B2: 6 de novembro, 10:00h.

-Galego - nivel avanzado C1 (1ª quenda: 1º apelido do A ao L): 2 de novembro, 10:00 h. 

-Galego - nivel avanzado C1 (2ª quenda: 1º apelido do M ao Z): 5 de novembro, 10:00 h.

-Inglés - nivel intermedio B1: 28 de outubro, 16:00h.

-Inglés - nivel intermedio B2: 4 de novembro, 16:00 h.

-Inglés - nivel avanzado C1: 28 de outubro, 16:00 h.

Teña en conta que:

Matrícula oficial 2020-2021

 Aviso importante: a preinscrición de inglés e galego será do día 24 ao 28 de outubro, polo que agora non se dá como opción na aplicación

 

 

 

Atención ao público non presencial: en beneficio de todos/as

A atención ao público para recibir información realizarase por vía telefónica no nº 881 867 901. Toda a información encóntrase nesta páxina web. Por favor, consúltaa antes de chamar, para non bloquear a nosa central de teléfonos.

Para realizar trámites administrativos (matrícula, solicitude de certificados e títulos, etc) pode dirixirse a secretaria@eoisantiago.org

Só por motivos extraordinarios e xustificados a atención será presencial, previa cita.

Devolución de material da biblioteca en préstamo

librosO alumnado que teña material da biblioteca en préstamo pode devolvelo no centro de luns a venres en horario normal de apertura. Na entrada do centro hai habilitada unha caixa para depositar aí o material, sen necesidade de entrar na biblioteca.

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2020-2021

A Resolución do 04 de agosto de 2020 (DOG do 12 de agosto; corrección de erros do 21 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e presenciais preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

Distribuir contido