Exames e convocatorias

Datas das probas de maio/xuño 2020

Seguindo as instrucións de  fin de curso do  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especiais da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, recibidas o 22 de abril de 2020, aprázase o calendario de probas de todos os cursos e niveis de todas as convocatorias ata que as probas poidan realizarse coas debidas garantías de seguridade, de acordo coas medidas que establezan as autoridades competentes. Isto aplicarase tamén aos calendarios de todas as probas establecidos polas escolas.

Distribuir contido