Funcionamento

Como funciona o servizo de préstamo

A EOI de Santiago de Compostela, no seu centro de Vite, conta cunha biblioteca situada na planta baixa, que ofrece servizo de préstamo en sala e préstamo a domicilio. Para facer uso do mesmo cómpre ter o carné da biblioteca, que haberá que renovar anualmente.

Na sección de Sar, dende o curso 2019/20, o alumnado pode facer uso do servizo de biblioteca. Nas seccións de Negreira, Ordes e Ribeira, aínda que non se conta cunha biblioteca ao dispor do alumnado, o profesorado encárgase de tramitar o préstamo na propia aula.

Apertura do servizo de biblioteca

libros O servizo de biblioteca para o préstamo de material bibliográfico reanudarase a partir do vindeiro 1 de decembro no seu horario habitual.

Para cumprir coas distancias de seguranza e a capacidade máxima permitida, prégase evitar os cambios de clase. Nos primeiros días é probable que a biblioteca se atope pechada nestes intres. Consulte aquí as medidas hixiénico-sanitarias.

Habilitarase unha caixa na entrada do centro para depositar as devolucións, sen necesidade de entrar na biblioteca.

Servizo de biblioteca na sección de Sar

Aberto a partir do 9 de decembro.

Horario: luns e mércores de 18:45 a 19:15.

Servizo de biblioteca na sección de Ordes

Horario: luns de 18:30 a 19:30 e venres de 16:00 a 16:30 e de 18:30 a 19:00.

Servizo de biblioteca na sección de Noia

Horas de empréstito: luns e martes de 17:30 a 19:30 // xoves e venres de 16:30 a 17:30
Lugar:  sala de nais e pais
Requisito:  ser usuario da biblioteca e levar o carnet ou o DNI

Distribuir contido