Funcionamento

Como funciona o servizo de préstamo

A EOI de Santiago de Compostela, no seu centro de Vite, conta cunha biblioteca situada na planta baixa, que ofrece servizo de préstamo en sala e préstamo a domicilio. Para facer uso do mesmo cómpre ter o carné da biblioteca, que haberá que renovar anualmente.

Na sección de Sar, dende o curso 2019/20, o alumnado pode facer uso do servizo de biblioteca. Nas seccións de Negreira, Ordes e Ribeira, aínda que non se conta cunha biblioteca ao dispor do alumnado, o profesorado encárgase de tramitar o préstamo na propia aula.

Servizo de biblioteca na sección de Sar

Horario: luns de 17:30 a 19:00 e venres de 16:00 a 16:45. A partir de outubro.

Consulta as normas de funcionamento e o catálogo da biblioteca da Sección de Sar.

Servizo de biblioteca na sección de Ordes

Horario: martes 18:00 a 19:30, xoves 19:00-19:30.

Servizo de biblioteca na sección de Noia

Horas de empréstito: luns, mércores, xoves e venres de 16:30 a 17:30.
Lugar:  sala de nais e pais
Requisito:  ser usuario da biblioteca e levar o carnet ou o DNI

Distribuir contido