Outros trámites

Trámites e xestións administrativas

Aquí atopará información sobre os trámites e xestións máis habituais que o alumnado adoita facer ante a EOI, excepto no que se refire estritamente ás cuestións relativas á matrícula. Tamén atopará os modelos de formularios de uso frecuente. Pinche no cadro que lle interese.

 

 

Distribuir contido