Taxas

Procedemento para pagar e custo das taxas para realizar estudos na EOI

Procedemento para aboar as taxas

Pode efectuar o pagamento de dous xeitos diferentes:

NAS ENTIDADES BANCARIAS:

 1. Retire o impreso de liquidación de taxas na conserxaría do centro e cúbrao consignando os seus datos persoais e os códigos de tramitación* (tamén pode xenerar un impreso estándar Modelo A, picar en "Descargar modelo en branco"):
  *CÓDIGOS DE TRAMITACIÓN
  Consellería de Cultura, Educación e O.U. 07
  Delegación da Coruña 10
  Servizo: Ensino Medio 03
  Taxa: Escolas Oficiais de Idiomas 350800
 2. Consigne nos impresos o importe da matrícula que ten que pagar.
 3. Efectúe presencialmente o ingreso do importe en calquera das entidades bancarias que figuran ao pé da folla de liquidación.
 4. Presente os dous resgardos que lle devolva o banco na secretaría do centro xunto coa demais documentación de matrícula. Aquí pode consultar o horario da secretaría do centro.

POR INTERNET:

 1. Acceda á Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia nesta ligazón, e siga a ruta: Servizos de acceso libre > Taxas, prezos, multas e sancións > Pagamento telemático de taxas e prezos > Iniciar (botón azul á dereita da pantalla). Consigne os seus datos persoais e os códigos de tramitación* e dea a orde de pago. Asegúrese de que o importe é o correcto.
 2. Para que este trámite teña validez, a aplicación deberálle xerar un xustificante de pago (modelo 730), no que conste un código seguro de verificación (CSV), composto de 16 caracteres alfanuméricos. No caso de que deba retomar a operación, a aplicación xeraralle un código de verificación CSV que envía ao seu correo electrónico. Debe acceder de novo á Oficina virtual tributaria: >Servizos de acceso libre >Taxas, prezos, multas e sancións >Operacións realizadas
 3. Presente unha copia deste modelo na secretaría do centro xunto coa demais documentación de matrícula. Posteriormente, a secretaría do centro contrastará os datos do pagamento a través da Consellería de Economía e Facenda.
 4. Aquí ten unha guía completa do procedemento de pago telemático.

 

As taxas das EOI de Galicia están reguladas polo Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17/06).

A matrícula para un ano de estudos dun só idioma nas EOI de Galicia custa entre 0 e 127 €, dependendo do tipo de alumnado e das exencións ás que poida ter dereito.

Acceda a estas ligazóns para ver:

Distribuir contido