Skip to main content

Resolución provisional mobilidades de profesorado Erasmus+ (proxectos KA 102, KA 107/171)

Resolución da comisión avaliadora referida a selección de candidatos/as a realización de mobilidades de profesorado no estranxeiro dentro dos programas KA102 e KA107/KA171: Acceso ao documento.

Asemade, publicase un documento (AnexoII) onde se indican os compromisos que adquire o profesorado que realice a mobilidade correspondente.