Skip to main content

Calendario de matrícula (curso 2022-2023)

Estes son os prazos de matrícula para o alumnado do centro que aprobou todas asignaturas/módulos ou ben promociona ao seguinte curso.

DATA CURSO NO QUE SE MATRICULA ETAPA
28 de xuño 2º CURSO FP Ciclos Imaxe Persoal (réxime ordinario)
FCT/Proxecto Ciclos Imaxe Persoal (réxime ordinario/persoas adultas)
2º CURSO FP FP Básica Imaxe Persoal
FCT FP Básica Imaxe Persoal
29 de xuño 2º CURSO FP Ciclos Informática (réxime ordinario)
FCT/Proxecto Ciclos Informática (réxime ordinario/persoas adultas)
2º CURSO FP FP Básica Informática
FCT FP Básica Informática
6 de xullo 1º, 2º e 3º ESO
7 de xullo 4ºESO e 1º e 2º Bacharelato 4º ESO e Bacharelato

Transcorridos os prazos indicados neste calendario, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza.

A matrícula para a ESA de persoas adultas terá lugar en setembro.

A matrícula para 1º FP Básica terá lugar os días 20, 21 e 22 de xullo.