Skip to main content

Ciclo Formativo Superior de Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa A (Réxime para persoas Adultas)

ZSAIPC-A
/~\ Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:10
9:00
         
9:00
9:50
         
9:50
10:40
         
10:40
11:30
         
           
12:00
12:50
         
12:50
13:40
         
13:40
14:30
         
14:30
15:20
         
           
16:00
16:50
zsaipcHC   zsaipcHC   zsaipcASC
16:50
17:40
zsaipcASC  
17:40
18:30
zsaipcASC zsaipcASC zsaipcASE zsaipcHC zsaipcEVC
18:30
19:20
zsaipcEVC zsaipcEVC zsaipcEVC
  recreo
19:35
20:25
zsaipcEVC zsaipcEVC zsaipcASE zsaipcEVC zsaipcASP
20:25
21:15
zsaipcASE zsaipcASP zsaipcASP zsaipcASE
21:15
22:05
zsaipcASP zsaipcASP
 
Total Código Materia
  5 MP1181 ASESORÍA COSMÉTICA (zsaipcASC)
  7 MP1187 ASESORÍA ESTÉTICA (zsaipcASE)
  7 MP1184 ASESORÍA DE PEITEADO (zsaipcASP)
  5 MP1188 HABILIDADES COMUNICATIVAS (zsaipcHC)
  8 MP1183 ESTILISMO EN VESTIARIO E COMPLEMENTOS (zsaipcEVC)