Skip to main content

Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma 2º

CSDAM2º
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:10
9:00
csdamPSP
(A303(INF-4))
csdamAD
(A303(INF-4))
csdamDI
(A303(INF-4))
csdamPMDM
(A303(INF-4))
csdamPSP
(A303(INF-4))
9:00
9:50
9:50
10:40
csdamAD
(A303(INF-4))
csdamSXE
(A303(INF-4))
10:40
11:30
csdamPMDM
(A303(INF-4))
csdamEIE
(A303(INF-4))
csdamDI
(A303(INF-4))
  recreo
12:00
12:50
csdamAD
(A303(INF-4))
csdamPMDM
(A303(INF-4))
csdamAD
(A303(INF-4))
csdamDI
(A303(INF-4))
csdamSXE
(A303(INF-4))
12:50
13:40
csdamDI
(A303(INF-4))
csdamEIE
(A303(INF-4))
csdamSXE
(A303(INF-4))
csdamPMDM
(A303(INF-4))
13:40
14:30
14:30
15:20
       
  mediodía
16:00
16:50
         
16:50
17:40
         
17:40
18:30
         
18:30
19:20
         
  recreo
19:35
20:25
         
20:25
21:15
         
21:15
22:05
         
 
Total   Materia
  3   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (csdamEIE)
  4   PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS E PROCESOS (csdamPSP)
  9   ACCESO A DATOS (csdamAD)
  8   DESENVOLVEMENTO DE INTERFACES (csdamDI)
  5   SISTEMAS DE XESTIÓN EMPRESARIAL (csdamSXE)
  7   PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA E DISPOSITIVOS MÓBILES (csdamPMDM)