Skip to main content

Eleccións ao Consello Escolar (novembro-2018): Calendario electoral.

 • Día 8 de novembro:
  • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e alumnado.
  • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.
  • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.
 • Día 8 de novembro: inicio do prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores, finaliza o día 16 de novembro ás 14:00 horas.
 • Día 19 de novembro, ás 11:30 horas, 2ª reunión da Xunta Electoral:
  • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
  • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
  • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
  • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.
 • Día 26 de novembro: votacións de:
  • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 18:00 a 20:00 horas.
  • Alumnado, de 11:30 a 13:00 horas e de 19:00 a 20:00 horas.
  • Persoal de administración e servizos, de 11:30 a 12:00 horas.