Skip to main content

Bases do concurso de microrrelatos

A Biblioteca do Ies de Teis, co propósito de continuar fomentando a creatividade e o interese pola actividade literaria nas linguas extranxeiras (francés e inglés), convoca o:

3º CONCURSO DE MICRORRELATOS

BASES DO CONCURSO

 1. O concurso lanza dúas categorías:
 • Microrrelatos escritos en lingua francesa
 • Microrrelatos escritos en lingua inglesa
 1. As obras deberán estar escritas na lingua seleccionada e ter un máximo de 100 palabras entre as que deben aparecer de forma obligatoria : “Universo” (univers-univers) , “peligro” (danger- danger) e “Instagram”.
 2. A temática do microrrelato, será libre, sempre que se cumpra o dito no punto 2.
 3. O prazo para presentarse ó concurso remata o 11 de Marzo de 2019.
 4. As obras serán orixinais, inéditas, non premiadas anteriormente en ningún outro concurso, nin suxeitas a compromiso de edición.
 5. Os traballos presentaranse, preferiblemente, na biblioteca ou a través de correo electrónico (acobo@edu.xunta.es).
 • Se se envía por correo electrónico, no asunto especificarase: Certamen de microrrelatos e acompañarase nun arquivo adxunto (en formato.pdf).
 • Se o traballo se entrega na Biblioteca, presentarase nun sobre no que aparezca o título do microrrelato.
 1. Os premios fallaranse o 23 de Abril de 2019.
 2. Os traballos premiados serán publicados na web do centro na sección da Biblioteca . En ningún caso, se cederán a terceiros, salvo autorización expresa do autor.
 3. Os participantes serán alumnos actuais do Ies de Teis e garantizarán que son os lexítimos autores dos microrrelatos presentados.
 4. De acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos proporcionados polos participantes formarán parte dun ficheiro que ten coma única finalidade a xestión da participación nesta convocatoria.
 5. Os organizadores comprometense a indicar o nome do autor nas súas reproducions.
 6. O fallo do xurado será inapelable, e poderase declarar deserto se os membros o consideran oportuno.
 7. Concederanse dous premios en cada unha das categorías que consistirán: nun diploma acreditativo do mesmo e nun libro , a elexir polo/la gañador/ra, que terá un importe máximo de 30 euros.