Skip to main content

Ampliación de mobilidades de alumnado

A coordinación de Proxectos Internacionais do IES de Teis informa de que en reunión do Equipo de Internalización do centro con data 27/02/2024 tomouse a decisón de ofertar dúas mobilidades máis para o alumnado no proxecto KA121, para a realización da FCT no estranxeiro no período abril - xuño. Repártese unha mobilidade para cada departamento, de xeito que se ofertará unha a seguinte persoa da lista de reserva de ciclo medio de Imaxe Persoal e outra de Informática. 

Erasmus+: Mudando vidas, abrindo mentes.