Iniciar sesión: Acceso

Informática

TIC curso 2018/19

 

 O material preciso para o desenvolvemento da materia está a disposición do alumnado na aula virtual do centro:

  http://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/aulavirtual2/course/enrol.php?id=5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 2017/2018

Programación mBlock

 

 

Programación Scratch

 

Distribuir contido