Iniciar sesión: Acceso

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Composición do Consello Escolar 2016-2018

Presidente: Ramiro Armesto Fernández

Xefe de estudos: Domingo Salinas Costa

Secretaria:  Sonia Gamallo González

Organización

DIRECTOR

 

RAMIRO ARMESTO FERNÁNDEZ

 

SECRETARIA

 

Mª SONIA GAMALLO GONZÁLEZ

 

XEFE DE ESTUDOS             

 

DOMINGO SALINAS COSTA   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO/CARGO

HORA PAIS/NAIS

Andión Cabral, Manuel

Lingua Castelá

 

Piñeiro Rodríguez, Alberto

Matemáticas (Xef. dpto)

 

Armesto Fernández, Ramiro

Matemáticas (Director)

 

Borrajo Dacal, Noemí

Orientación (Xef. dpto)

 

Cabanelas Pousa, Ana B.

Lingua Castelá (Coord. Biblioteca)

 

Clemente Ledo, Xosé Luís

Galego (Xef. dpto)

 

Conde Reyes, Luis

Ciencias Naturais (Extraescolares)

 

Conles Armesto, Javier

Matemáticas

 

Rey Gándara, MªSonia

Pedagoxía Terapeutica (PT)

 

Díaz Andrés, Alfonso

Ciencias Sociais

 

Espinosa Suárez, Paula Mª

Lingua Castelá (Xef. dpto)

 

Lourenzo Sobral, Manuel

Lingua Galega (Dinam. lingüist)

 

Fernández Feijoo, J. Ramón

Relixión

 

Pérez Rodríguez, Pablo

Educación Física (Xef. dpto)

 

Gamallo González, Mª Sonia

Inglés (Secretaria)

 

García Fortes, Fernando

Física e Química (Xef. dpto)

 

Gil González, Miguel Á.

Inglés (Xef. dpto)

 

Gómez Muñiz, Mónica

Informática (Xef. dpto)

 

Maroño Varela, Lucía

Educación Plástica (Xef. dpto)

 

Hierro Villarino, Marta

Matemáticas

 

Iglesias Regueira, Javier

Música (Xef. dpto)

 

López Allo, Elvira

Lingua Galega

 

Ibarreche Garza, MªRita

Ciencias Sociais

 

Martínez Gil, Alicia

Ciencias Naturais (Xef. dpto)

 

Sánchez Pallas, Begoña

Física e Química

 

Pache Muíños, Mª Antonia

Francés (Xef. dpto)

 

Pereira Lago, Javier

Tecnoloxía (Xef. dpto)

 

Salinas Costa, Domingo

Educación Física (Xefe de estudos)

 

Sánchez Rivas, Rosa Mª

Inglés

 

Seoane Tarrío, Beatriz E.

Ciencias Sociais (Xef. dpto)

 

Distribuir contido