Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

NOVAS

 

Contacto co IES
886 110 762 / ies.sanpaio@edu.xunta.gal
Horario do centro:
Luns a venres de 8:30 a 14.30h e 16.00 a 22.00h

CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar Novo!

Xustificante de faltas ante titor/a

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Información ás familias: equipos E-Dixgal (ESO) Novo!

Axudas material escolar

Listaxe de libros para o curso 22-23

TRANSPORTE INTEGRADO

Liñas de transporte ao IES

Protocolo de uso seguro

Transporte e alumnado de Bacharelato

TITORÍAS E PROFESORADO

Horarios de titorías Novo!

Profesorado e contacto Novo!

Videoconferencias Webex

AVALIACIÓN, RECLAMACIÓNS, PROMOCIÓN E TITULACIÓN

Normativa de avaliación

Adaptación da concreción curricular 

Resumo novidades ESO · Resumo novidades BACHARELATO 

ACCESO Á UNIVERSIDADE · FP · ENS.ARTÍSTICAS/DEPORTIVAS

Portal da CIUG

ORIENTACIÓN ESCOLAR

Ferramenta orientación escolar: Orientaline

PROCESOS DE ELECCIÓNS A CONSELLO ESCOLAR

Eleccións 2022 Novo!

Eleccións 2020 (adiadas a 2021)

DÍAS NON LECTIVOS

Estimadas familias: lembramos que os vindeiros luns 5, martes 6 e xoves 8 de decembro, serán días non lectivos.

Por outra parte, comunicamos tamén que o último día lectivo do ano será o xoves 22, comezando as vacacións de Nadal ao día seguinte, venres 23 de decembro.

REPARTO FROITA FRESCA E LEITE (PRIMEIRO PERÍODO)

Hoxe comeza o primeiro período de reparto de froita fresca e leite deste curso. Dende hoxe e ata o venres 2 de decembro repartirase froita fresca nos recreos, que estará dispoñible na entrada do centro. No caso do leite, período de reparto estenderase ata o mércores 21 de decembro.

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS AOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2022

 

Convocadas as eleccións aos membros do Consello Escolar 2022, cos seguintes representantes a renovar:

  • 3 profesoras/es
  • 2 nais/pais/titores legais
  • 2 alumnas/os


Importante:

  1. Os censos de electores/as están publicados no taboleiro da Secretaría do centro desde hoxe. Comproba que figuras na listaxe e, se non fose así ou houbese algún erro, presenta a túa reclamación na Secretaría, do 10 ao 17 de novembro.
  2. Podes presentar a túa candidatura a ser elixida/o cubrindo e entregando o impreso dispoñible na Secretaría, só desde o día 11 ao 18 de novembro.
  3. A xornada de votacións, para todos os sectores, terá lugar o martes 29 de novembro.


Podes consultar toda a información do proceso electoral, na nosa web, premendo aquí (sección Novas, Eleccións 2022).

Animamos a toda a comunidade a participar na elección dos membros deste órgano representativo do centro.

n/d

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2022: SORTEO PARA DESIGNAR MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

Á comunidade educativa do noso IES:

Corresponde no curso 2022/23 efectuar a renovación dos consellos escolares dos centros sostidos con fondos públicos. No IES San Paio toca levar a cabo renovación parcial de membros nos seguintes sectores: profesorado, nais/pais e alumnado.

Mediante esta circular, enviada tamén a través de Abalar, comunícase a data e hora do sorteo público para a elección dos membros da Xunta Electoral, que serán os responsables de organizar e supervisar o procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar do noso IES. O sorteo terá lugar o VENRES 28 DE OUTUBRO DE 2022, ÁS 12.25 h, na sala de profesorado, e designarase unha persoa titular e outra suplente por cada sector (profesorado, nais/pais, alumnado e persoal non docente). O mesmo día 28 publicaranse os resultados.


Pode consultarse a circular completa de comunicación da data e hora do sorteo, e toda a información do proceso electoral, no taboleiro da Secretaría do centro ou na nosa páxina web (Novas, Eleccións 2022), na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/node/2851

Animamos desde aquí a toda a comunidade educativa a que participe destas eleccións, xa que o Consello Escolar é o órgano de maior representación e constitúe unha boa maneira de contribuír a un mellor funcionamento do ensino público.

 

AMPLIACIÓN AXUDA MATERIAL ESCOLAR

 

O pasado venres 14 de outubro publicouse no DOGA a resolución do 5 de outubro de 2022 pola que se aproba a concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€, que poderán pasar a recoller na Secretaría do centro a partir de hoxe, luns 17 de outubro, en horario de 9.00 a 14.00.

 

CALENDARIO HORAS DE LER (CURSO 22-23)

No seguinte enlace, podes ver o calendario das Horas de Ler para este curso 22-23.

NOVA DATA ENTREGA ORDENADORES E-DIXGAL

A entrega de ordenadores ao alumnado de 1ESO terá lugar finalmente o vindeiro luns 12 de setembro ás 19.00 h a través das fiestras da aula da planta baixa da parte traseira do edificio. Cada unha das ventás corresponderase con un grupo (A, B, C e D).

Recórdase ás familias que o reparto farase exclusivamente á nai/pai/titor legal das/os alumnos/as, que deberán presentar o DNI e asinar o documento de entrega.

Na seguinte ligazón pódese atopar toda a información relativa ao Proxecto ABALAR, incluidos os aspectos relativos ao uso correcto do ordenador e á responsabilidade que implica dito uso, ao seguro voluntario que se pode contratar e instruccións sobre cómo proceder en caso de dúbidas ou avarías.

NORMAS COVID CURSO 22-23

Segundo as instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da COVID-19 no ámbito educativo no curso 22-23, este ano non haberá un protocolo específico de adaptación ao contexto da COVID-19 nas aulas. Porén, ditas instrucións recollen unha serie de recomendacións para o novo curso:

  1. Ventilación de espazos, realizando ventilación cruzada frecuente nas instalacións, sobre todo ao inicio e remate da xornada, durante os recreos e entre clases. 
  2. Hixiene de mans e hixiene respiratoria, promovendo o lavado de mans regular e recomendando tusir ou esbirrar sobre a cara interior do cóbado ou nun pano.
  3. Uso de máscara, sendo obrigatorio no transporte escolar e recomendable no caso das persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-19 ou outra sintomatoloxía respiratoria, e naquelas persoas con criterios de vulnerabilidade.

As persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-!9 non precisan illamento pero deberán utilizar máscara e manter unha hixiene de mans e respiratoria axeitada e evitar interacionar con persoas vulnerables. En calquera caso, se a sintomatoloxía impide asistir con normalidade ao centro, non se acudirá, como en calquera enfermidade común.

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es