Skip to Content

Profesorado

Claustro de profesorado 2022/23

A continuación podes consultar o claustro de profesorado destinado no IES San Paio no curso 2022/23, organizado por departamentos didácticos e orde alfabética. Indícase, con subliñado, a persoa que ocupa a xefatura de cada departamento, así como outros cargos. O profesorado temporalmente inactivo aparece co nome riscado e, debaixo, o nome do docente que o substitúe.

Os enderezos de correo electrónico son un dato de carácter persoal, protexido pola lei de protección de datos, e como tal debemos tratalos con confidencialidade, motivo polo cal non se publican. O profesorado adoita comunicar o seu enderezo electrónico corporativo ao seu propio alumnado ou ben telo en lugar visible na aula virtual das diferentes materias que imparte. En caso de non atopalo e querer establecer comunicación escrita cun dos docentes do claustro, poden escribir a ies.sanpaio@edu.xunta.gal, indicando o seu nome, o curso no que está o alumno/a e o nome do profesor/a ao que desexa redirixamos a súa mensaxe. Desde a dirección, faráselle chegar inmediatamente para facilitar que ese contacto se estableza. 


DEPARTAMENTO NOME[xefatura de departamento] CARGOS
Artes Plásticas García Bragado, Raquel TITORA 1ESO D
Rodríguez Álvarez, Cristina TITORA 2BAC C
Ciencias Naturais Barciela Varela, Eduardo Coord. STEMBach
Fernández Álvarez, Luis TITOR 1BAC B
Martínez Castro, Mª Cristina VICEDIRECTORA
Pazos Malvido, Eva María Coord. Aprend.Cooperativa
Economía Vidal Botana, Evangelina  
Educación Física Brocos Iglesias, María Consuelo TITORA 4ESO A
Pociña Pazo, María Yolanda TITORA 2ESO D
Rodríguez Pardo, José Fernando  
Filosofía García Valiñas, Andrés TITOR 1BAC A
López Ares, Xosé  
Física e Química Davila Pousa, María Rita  
Merino Urizar, Felisa Elvira TITORA 2ESO B
Puente Pérez, Blanca TITORA 3ESO B
Ruiz Domínguez, Melca TITORA 2ESO C
Francés González Budiño, Dolores  
Lemos Davila, Cristina  

Grego 

Latín

Alonso Álvarez, Laureano  
Inglés Domínguez Blanco, Alba  
Freiría Barreiro, Diana

TITORA 2ESO A

Coord. Sección Bilingüe

González Rodríguez, José Luis TITOR 1ESO C
Orozco González, Alejandra TITORA 3ESO C
Viso Outeiriño, Alberto

Coord. Sección Bilingüe

Coord. Aux.Conversa

L.Castelá e Lit. Domínguez Souto, Eva  
Gómez-Casasnovas Díaz, David TITOR 2BAC D
Iglesias Lima, Cristina  
Jardón Abal, Francisco Javier XEFE DE ESTUDOS
Martínez Philippon, Andrea TITORA 4ESO C
Valverde Morán, Juan Pablo Coord. Radio
L. e Lit. Galega Bugarín Pereira, Luis Miguel

TITOR 2BAC A

Dinamiz. Lingüística

Castaño Vicente, Isabel  
Cid Deus, Fernando TITOR 1BAC D
García Rey, Eva María TITORA 1ESO A
Teixeiro Fernández, Montserrat TITORA 2BAC B
Matemáticas Docampo González, Francisco J.

Coordinador Edixgal

Resp. Edixgal 1º e 3º

Iglesias Núñez, María Beatriz  
Juncal Martínez, José Antonio TITOR 4ESO D
Pazo Núñez, Emilio

SECRETARIO

Resp. Edixgal 2º e 4º

Coord. Plan Dixital

Rodríguez Taboada, Marta

Álvarez Rodríguez, P. Rocío

Dinamiz. Igualdade
Romero Lorenzo, Emilio  
Vidal Conde, Luis Alonso  
Música

Iglesias Vázquez, Óscar

Lage Angulo, Mª del Carmen (50%)

Alonso Prado, Begoña del P. (50%)

TITORA 3ESO A
Seoane Riobó, Rosa María  
Orientación Solleiro Díaz, María José

ORIENTADORA

Coord. Aulas Inclusivas

Pérez Otero, Amalia PTCoord. PFPP e Form.Bibliot.
Portugués Viso Outeiriño, Alberto Coord. Sección Bilingüe
Relixión católica Romero Gómez, María Belén Resp. Biblioteca
Tecnoloxía Costas Fernández, Marta  
Díaz Portas, Luis Alberto  
González Gavino, José Luis  
Leyenda Souto, Javier  
Xeografía e Historia Abraira Pérez, Miguel A. DIRECTOR
Fernández Lomba, Estela TITORA 1ESO B
Novas Garrido, Cecilia TITORA 1BAC C
Pérez Rego, Rafael TITOR 3ESO D
Rodríguez González, Serafín M. TITOR 4ESO B

 

Distribuir contido


by Dr. Radut