Skip to Content

Profesorado

Claustro de profesorado 2023/24

A continuación podes consultar o claustro de profesorado destinado no IES San Paio no curso 2023/24, organizado por departamentos didácticos e orde alfabética. Indícase, con subliñado, a persoa que ocupa a xefatura de cada departamento, así como outros cargos. O profesorado temporalmente inactivo aparece co nome riscado e, debaixo, o nome do docente que o substitúe.

Os enderezos de correo electrónico son un dato de carácter persoal, protexido pola lei de protección de datos, e como tal debemos tratalos con confidencialidade, motivo polo cal non se publican. O profesorado adoita comunicar o seu enderezo electrónico corporativo ao seu propio alumnado ou ben telo en lugar visible na aula virtual das diferentes materias que imparte. En caso de non atopalo e querer establecer comunicación escrita cun dos docentes do claustro, poden escribir a ies.sanpaio@edu.xunta.gal, indicando o seu nome, o curso no que está o alumno/a e o nome do profesor/a ao que desexa redirixamos a súa mensaxe. Desde a dirección, faráselle chegar inmediatamente para facilitar que ese contacto se estableza. 


DEPARTAMENTO NOME[xefatura de departamento] CARGOS
Artes Plásticas García Bragado, Raquel TITORA 1ESO A
Núñez Varela, Sara TITORA 3ESO D
Rodríguez Álvarez, Cristina VICEDIRECTORA
Ciencias Naturais Barciela Varela, Eduardo  
Martínez Castro, Mª Cristina  COORD. APREND. COOPERATIVA
Rey González, Danel TITORA 1BAC B
Economía Arcos Lafuente, Francisco  
Educación Física Brocos Iglesias, María Consuelo TITORA 4ESO C
Dobarro López, Araceli Beatriz TITORA 2ESO C
Pociña Pazo, María Yolanda  TITORA 4ESO B
Filosofía Barral Calvo, Daniel TITOR 1BAC D
Brañas Costa, María  TITOR 2BAC B
Física e Química Davila Pousa, María Rita  
Puente Pérez, Blanca DIRECTORA
 Rey Aragunde, Eva María  
Varela Silvalde, Olalla TITORA 3ESO C
Francés González Budiño, Dolores  
Lemos Davila, Cristina  

Grego 

Latín

Alonso Álvarez, Laureano  
Inglés Parga Troncoso, Judit  TITORA 3ESO B
Pintos Pazos, Begoña

TITORA 4ESO A

Rodríguez de Diego, Ruth  
Santomé Sequeiros, Manuel TITORA 1ESO C
Viso Outeiriño, Alberto

COORD. S.BILINGÜE

L.Castelá e Lit. Domínguez Souto, Eva  XEFA DE ESTUDOS
Gómez-Casasnovas Díaz, David TITOR 4ESO D
Jardón Abal, Francisco Javier  TITOR 2BAC A
Martínez Lomba, Ánxela  
Martínez Philippon, Andrea TITORA 1BAC A
Mirón Torres, Sonia María  TITORA 1ESO D
Valverde Morán, Juan Pablo COORD. RADIO
L. e Lit. Galega Bugarín Pereira, Luis Miguel

TITOR 2BAC C

Castaño Vicente, Isabel TITOR 1BAC C
Cid Deus, Fernando  
Puertas Martínez, Sonia María TITORA 2ESO D
Teixeiro Fernández, Montserrat TITORA 2ESO B
Matemáticas Docampo González, Francisco J.

COORD. EDIXGAL

RESP. EDIXGAL 1º e 3º

Iglesias Núñez, María Beatriz  TITORA 3ESO DIVER
Juncal Martínez, José Antonio  
Pazo Núñez, Emilio

SECRETARIO

RESP. EDIXGAL  2º e 4º

COORD. ABALAR

Rodríguez Taboada, Marta

COORD. PFPP E FORM.BIBLIOTECA
Romero Lorenzo, Emilio  
Vidal Conde, Luis Alonso  COORD. DINAMIZACIÓN
Música

Seoane Riobó, Rosa María

TITORA 3ESO A
Trinidad Marco, María Amparo  TITORA 2ESO A
Orientación

González Gómez, Uxía

 

Solleiro Díaz, María José

ORIENTADORA

Portugués Viso Outeiriño, Alberto COORD. S.BILINGÜE
Relixión católica Romero Gómez, María Belén RESP. BIBLIOTECA
Tecnoloxía Costas Fernández, Marta  
Díaz Portas, Luis Alberto  
González Gavino, José Luis  
Leyenda Souto, Javier  COORD. PLAN DIXITAL
Xeografía e Historia Abraira Pérez, Miguel A. TITOR 2BAC D
Martínez Torrado, María TITORA 1ESO B
Novas Garrido, Cecilia  
Pérez Rego, Rafael  

 

Distribuir contido


by Dr. Radut