Skip to Content

Organigrama

Organigrama do centro

Todo o persoal do centro organízase en órganos colexiados e unipersonais conforme ao seguinte organigrama:

EQUIPO DIRECTIVO

Cargo

Nome

Director

Miguel Á. Abraira Pérez

Vicedirectora

M.ª Cristina Martínez Castro

Xefe de Estudos

Francisco J. Jardón Abal

Secretario

Emilio Pazo Núñez

 

CONSELLO ESCOLAR

Representante

Nome

Director

Miguel Á. Abraira Pérez

Xefe de Estudos

Francisco J. Jardón Abal

Secretario

Emilio Pazo Núñez

Alumnado

Paula Rusell Gómez-Valadés

Pablo González Estévez

Maya Moledo Bautista

Youssef Ezzekraoui Ait Menssour

Profesorado

Francisco J. Docampo González

María Beatriz Iglesias Núñez

Marta Rodríguez Taboada

María Belén Romero Gómez

Emilio Romero Lorenzo

María José Solleiro Díaz

Alberto Viso Outeiriño

PAS

Lucía Viñas Diz

Nais/pais/tit.legais

Marta Iglesias Velasco

Guadalupe Prego García

ANPA

Amalia García Fernández

Concello

Sonsoles Vicente Solla

 

XEFATURAS DE DEPARTAMENTOS e CLAUSTRO

Departamento

Nome

[xefatura de departamento]

Outros cargos

Artes Plásticas

García Bragado, Raquel

TITORA 1ESO D

Rodríguez Álvarez, Cristina

TITORA 2BAC C

Ciencias Naturais

Barciela Varela, Eduardo

Coord. STEMBach

Fernández Álvarez, Luis

TITOR 1BAC B

Martínez Castro, Mª Cristina

VICEDIRECTORA

Pazos Malvido, Eva María

 

Economía

Vidal Botana, Evangelina

 

Educación Física

Brocos Iglesias, María Consuelo

TITORA 4ESO A

Pociña Pazo, María Yolanda

TITORA 2ESO D

Rodríguez Pardo, José Fernando

 

Filosofía

García Valiñas, Andrés

TITOR 1BAC A

López Ares, Xosé

 

Física e Química

Davila Pousa, María Rita

 

Merino Urizar, Felisa Elvira

TITORA 2ESO B

Puente Pérez, Blanca

TITORA 3ESO B

Ruiz Domínguez, Melca

TITORA 2ESO C

Francés

González Budiño, Dolores

 

Lemos Davila, Cristina

 

Grego

Latín

Alonso Álvarez, Laureano

 

Inglés

Domínguez Blanco, Alba

 

Freiría Barreiro, Diana

TITORA 2ESO A

Coord. S.Bilingüe

González Rodríguez, José Luis

TITOR 1ESO C

Orozco González, Alejandra

TITORA 3ESO C

Viso Outeiriño, Alberto

Coord. S.Bilingüe

Coord. Aux.Conversa

L.Castelá e Literatura

Domínguez Souto, Eva

 

Gómez-Casasnovas Díaz, David

TITOR 2BAC D

Iglesias Lima, Cristina

 

Jardón Abal, Francisco Javier

XEFE DE ESTUDOS

Martínez Philippon, Andrea

TITORA 4ESO C

Valverde Morán, Juan Pablo

 

L. e Literatura Galega

Bugarín Pereira, Luis Miguel

TITOR 2BAC A

Dinamiz. Lingüística

Castaño Vicente, Isabel

 

Cid Deus, Fernando

TITOR 1BAC D

García Rey, Eva María

TITORA 1ESO A

Teixeiro Fernández, Montserrat

TITORA 2BAC B

Matemáticas

Docampo González, Francisco J.

Coordinador Edixgal

Resp. Edixgale

Iglesias Núñez, María Beatriz

 

Juncal Martínez, José Antonio

TITOR 4ESO D

Pazo Núñez, Emilio

SECRETARIO

Resp. Edixgale

Rodríguez Taboada, Marta

Álvarez Rodríguez, P. Rocío

Dinamiz. Igualdade

Romero Lorenzo, Emilio

 

Vidal Conde, Luis Alonso

 

Música

Iglesias Vázquez, Óscar

Lage Angulo, Mª Carmen (50%)

Alonso Prado, Begoña P. (50%)

 

 

TITORA 3ESO A

Seoane Riobó, Rosa María

 

Orientación

Solleiro Díaz, María José

ORIENTADORA

Pérez Otero, Amalia

PT

Resp. PFPP

Portugués

Viso Outeiriño, Alberto

 

Relixión católica

Romero Gómez, María Belén

Resp. Biblioteca

Tecnoloxía

Costas Fernández, Marta

 

Díaz Portas, Luis Alberto

 

González Gavino, José Luis

 

Leyenda Souto, Javier

 

Xeografía e Historia

Abraira Pérez, Miguel A.

DIRECTOR

Fernández Lomba, Estela

TITORA 1ESO B

Novas Garrido, Cecilia

TITORA 1BAC C

Pérez Rego, Rafael

TITOR 3ESO D

Rodríguez González, Serafín M.

TITOR 4ESO B

 

PERSOAL NON DOCENTE

Cargo

Nome

Aux. Administrativas

Ana Isabel Alén Freiría

Lucía Viñas Diz

Conserxes

María del Carmen Méndez Barciela

José Antonio Rodríguez Chamorro

Luís Bernardo Seijas Gómez

Persoal de limpeza

Humilde Barrientos Barrientos

Isabel Fernández Alonso

Josefina García Rivas

María del Carmen Maceira Fernández

María José Vázquez Pérez

 

 

Eleccións Consello Escolar 2022

Corresponde no curso 2022/23 a renovación dos consellos escolares dos centros sostidos con fondos públicos. No IES San Paio toca renovación parcial de membros nos seguintes sectores: profesorado, nais/pais e alumnado. A continuación, irase incorporando, para a súa consulta pública, toda a información relativa ao procedemento, así como os documentos que se vaian xerando a medida que o proceso avance (tamén dispoñibles no taboleiro da Secretaría).

Animamos a toda a comunidade educativa a que participe destas eleccións, xa que o Consello Escolar é o órgano de maior representación e constitúe unha boa maneira de contribuír a un mellor funcionamento do ensino público.

Eleccións Consello Escolar 2020 (adiadas a 2021)

Cada dous anos procédese á renovación dos membros dos Consellos Escolares. Normalmente coincide en anos pares pero, debido a pandemia, as eleccións que debían celebrarse o ano pasado adiáronse e terán lugar no mes de novembro de 2021. A continuación irase incorporando, para a súa consulta pública, toda a información relativa ao procedemento, así como os documentos que se vaian xerando a medida que o proceso avance.

Animamos a toda a comunidade educativa a que participe destas eleccións, xa que o Consello Escolar é o órgano de maior representación e constitúe unha boa maneira de contribuír a un mellor funcionamento do ensino público.

Distribuir contido


by Dr. Radut