EE Técnico deportivo en fútbol Nivel 1

Horario Fútbol - Nivel 1

Facendo click na seguinte imaxe accedese a un pdf co horario das ensinanzas de fútbol para o curso 2018/2019:

 

Cualificacións Provisionais das probas específicas de acceso ás ensinanzas deportivas de fútbol

Neste enlace pódense consultar as cualificacións provisionais das probas específicas de acceso ás ensinanzas deportivas de fútbol.

Pincha nas imaxes para descargar o documento completo en pdf.

 

 

Listaxe definitiva inscrición acceso ás Ensinanzas Deportivas Curso 2018-19

Nesta páxina web podedes ver a relación definitiva das persoas inscritas ás probas de acceso das Ensinanzas Deportivas Curso 2018-19:

Tamén se accede á información clickando na seguinte imaxe:

Inscrición nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2018 - Fútbol

O día 18 de xuño publicouse no Diario Oficial de Galicia a RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018-2019.

 Ten acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académicos, e superar unha proba específica. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva.
b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académicos, deberá ter 17 anos e superar a proba de madureza que se establece no anexo III desta resolución, ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 10 de xullo de 2018.

No IES Río Cabe o próximo curso está previsto impartir o Nivel 1 das ensinanzas de Técnico deportivo en fútbol, polo que calquera alumno interesado pode obter máis información na Secretaría do centro ou chamando ao teléfono 982828034.

A continuación pódese descargar o modelo de inscrición e un impreso de solicitude de exención, por se fose necesario, ainda que se tería que aboar as tasas correspondentes e será o tribunal nomeado para a avaliación de ditas probas quen resolverá a exención solicitada.

É necesario cubrir o impreso de solicitude de admisión ás probas de acceso xunto coa documentación que proceda:

– Título de graduado na ESO.

- Impreso de ter aboado as taxas correspondentes. Pódese cubrir directamente na páxina da Consellería de Facenda ou recoller o impreso na Secretaría do centro para o seu pago. Esta imaxe pode servir de axuda:

Están exentos do pago de taxas as persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. A acreditación desta condición realizarase ao formalizar a matrícula mediante exhibición do certificado ou resolución sobre o recoñecemento do grao de discapacidade ditada polo órgano competente nesta materia.

Terán unha exención do 100% os/as membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial e unha bonificación do 50 % para os/as de categoría xeral. Esta condición acreditaraa o/a alumno/a no momento de formalizar a matrícula, mediante exhibición do libro de familia numerosa ou do documento acreditativo de tal condición.

 

 

Máis información sobre estas ensinanzas na seguinte páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesriocabe/node/510

Técnico deportivo en fútbol - Nivel I

Está previsto que no curso académico 2018/2019 se oferten as ensinanzas correspondentes ao Nivel 1 de Técnico Deportivo na modalidade de Fútbol.

No noso centro alternamos cada curso académico a oferta dos niveis I e II da modalidade de fútbol.

Se estás interesado podes chamar á Secretaría do centro, 982828034, e avisarémoste persoalmente cando salgan convocadas as probas de acceso.

Conferencia de José Antonio Durán ao alumnado de fútbol

O adestrador do  CD Lugo durante a tempada 2015/2016 e actual adestrador do equipo filial, o Polvorín, José Antonio Durán Rivas, impartiu este pasado luns unha conferencia ao alumnado do Nivel 1 do Ciclo Medio de Fútbol e outras persoas que asistiron a charla. O título da mesma era “Planificación do adestramento no fútbol: Do macrociclo á tarefa”.

José Antonio Durán é licenciado en Educación Física e estivo traballando como profesor no IES Río Cabe no curso escolar 2012/2013, ao cubrir unha baixa por enfermidade do profesor e organizador desta actividade, Carlos Parada.

 

Cualificacións das probas de acceso ao ciclo de fútbol

No día de hoxe, 07/09/2016, publicáronse na páxina web da Consellería de Educación a listaxe de cualificacións definitivas da proba de acceso específica as ensinanzas deportivas de fútbol (A Coruña - Culleredo). No seguinte link pódese acceder a mesma:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19856

O prazo de matrícula dos/das aspirantes que superaron as probas de acceso abrangue desde a data da publicación de admitidos en cada especialidade ata o 26 de setembro de 2016.

É necesario achegarse a Secretaría do centro e entregar unha foto tamaño carnet, fotocopia do DNI, modelo de matrícula cuberto, as correspondentes taxas de matriculación e xustificante de ter aboado o seguro escolar:

1.- No seguinte link podes descargar o "MODELO DE MATRÍCULA" para entregar cuberto na Secretaría.

2.- Para aboar as taxas o cálculo do importe faise a partir da seguinte táboa:

Pódese cubrir directamente o impreso das taxas na páxina da Consellería de Facenda ou recollelo na Secretaría do centro para o seu pago.

Están exentos do pago de taxas as persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. A acreditación desta condición realizarase ao formalizar a matrícula mediante exhibición do certificado ou resolución sobre o recoñecemento do grao de discapacidade ditada polo órgano competente nesta materia.

Terán unha exención do 100% os/as membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial e unha bonificación do 50 % para os/as de categoría xeral. Esta condición acreditaraa o/a alumno/a no momento de formalizar a matrícula, mediante exhibición do libro de familia numerosa ou do documento acreditativo de tal condición.

3.- Os alumnos que teñan menos de 28 anos teñen que aboar o seguro escolar na seguinte conta bancaria de "ABANCA":

ES11 2080 0126 2130 4001 9492

Importe: 1,12 euros

Concepto: Seguro Escolar Fútbol

Tríptico Técnico Deportivo en fútbol Nivel 1

Podes facer click nas seguintes imaxes para poder visualizar o tríptico:

 

 

Nivel 1 - Técnico deportivo en fútbol - Curso 2016/17

Durante o curso escolar 2016/2017 no noso centro impatirase o nivel 1 das ensinanzas especiais de Técnico Deportivo en Fútbol.

Para acceder a estas ensinanzas é necesario superar unha proba específica de acceso, ademáis de ter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, como no caso doutros ciclos formativos de grao medio.

Podes atopar toda a información sobre esta proba específica das ensinanzas de fútbol nos seguintes links:

Avaliación da condición física primeira parte

Avaliación das habilidades de fútbol e fútbol sala

Ademais o DECRETO 89/2013 fixa os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas deportivas. En concreto, as taxas das probas de acceso ascenden a 34 euros.

Na páxina web da Consellería de Educación tamén poderás atopar resposta ás preguntas máis frecuentes sobre as ensinanzas deportivas:

Relación de preguntas e respostas acerca das Ensinanzas Deportivas

A norma que regula estes estudos é o Decreto 353/2003, do 11 de setembro, polo que se establece o currículo da especialidade deportiva de grao medio correspondente ó título de técnico deportivo en fútbol.

Estes estudos impártense gratuitamente (agás a matrícula, sobre 125 euros) unicamente en tres centros educativos de Galicia: IES Universidade Laboral de Culleredo en A Coruña, IES Sánchez Cantón en Pontevedra e IES Río Cabe en Monforte de Lemos. Tamén podes obter a titulación nalgún centro privado e, desde o curso 2010-11, coa Federación de Fútbol, pero nestas entidades privadas ou na federación non son cursos gratuitos.

Se estás interesado en empezar a cursar estudos para ser entrenador de fútbol podes poñerte en contacto co noso centro enviando un email a ies.rio.cabe@edu.xunta.es ou chamando por teléfono á Secretaría do centro.

As probas de acceso está previsto que se convoquen en breve e superalas son requisito "sine qua non" para poder posteriormente matricularse destas ensinanzas.

Publicación da listaxe definitiva de admitidos ás probas de acceso a fútbol

Na seguinte páxina web podedes acceder ao listado de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas, e entre todas elas ao ciclo de fútbol que se imparte no noso instituto:

 http://www.edu.xunta.es/web/node/13040

 

Distribuir contido