EE Técnico deportivo en fútbol

Ciclo Técnico deportivo en Fútbol na Mostra FP Lemos

 

Dentro da Mostra de FP, á que nos referimos noutra entrada, estaba o Ciclo de Técnico deportivo en Fútbol Nivel I, titulación  necesaria  para desenvolver a  función de adestrador dun dos deportes con maior  número de practicantes do país: O fútbol. 

Os alumnos do centro foron encargados de orientar, explicar e divulgar  en que consiste  este ciclo,  así como  as saídas profesionais desta formación, ademais de levar a cabo varias actividades demostrando as habilidades, destrezas e  coñecementos adquiridos durante o proceso formativo.  Neste sentido realizaron pequenos retos  de habilidades e destrezas co balón de fútbol, así como circuítos de condución  e situacións de 1x1.  En todas estas actividades os alumnos do ciclo ían dando pautas aos participantes da mostra de como mellorar a súa eficacia na realización das actividades.

 A nivel xeral a experiencia é  moi construtiva, xa  que permite  visualizar  un dos ciclos formativos menos coñecidos da contorna, ademais  de que só existen 3 centros públicos en Galicia que ofertan este tipo de formación.

 

EE Técnico deportivo en fútbol

Podes acceder a información do Nivel 1 e 2 de fútbol facendo click en cada un deles:

EE Técnico deportivo en fútbol Nivel 1

 

EE Técnico deportivo en fútbol Nivel 2

 

No curso escolar 2018/2019 ofertarase o Nivel 1

Distribuir contido