Xustificante de Faltas

Modelo para xustificar as faltas de asistencia do alumnado

Xustificante de Faltas de Asistencia

Para xustificar as faltas do alumnado pódese utlilizar este documento oficial do instituto. Poñémolo a disposición das familias para que o usen en caso de que o necesiten.

É importante que o titor ou titora do grupo reciba o antes posible este documento, para que poida coñecer o motivo da falta e proceda a introducir a xustificación da mesma na aplicación informática coa que se controla a asistencia dos estudantes. 

A prevención e o control do absentismo escolar inxustificado son obxectivos prioritarios da acción titorial.

 


Distribuir contido