Skip to Content

Plan de Convivencia

Plan de Convivencia

Plan de Convivencia. Orientacións

Estratexia galega de convivencia escolar

As actuacións en urxencias sanitarias e a atención nos procesos e condicións de saúde que afectan ao alumnado por un tempo prolongado ou ao longo de toda a súa vida, son claves na construción dun clima escolar pacífico, positivo e respectuoso coa diversidade. No marco da Estratexia Galega para a Convivencia Escolar, ponse a disposición da comunidade educativa galega un Protocolo básico que será paulatinamente complementado por diferentes Addendas.
 

No marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria proporciona aos centros docentes unha ferramenta para desenvolver o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia, que guía a actuación do profesorado nestes casos. Esta ferramenta consta dunhas orientacións que pretenden dar resposta ás cuestións máis frecuentes que se formulan os centros cando se enfrontan a unha situación desta índole, e uns modelos normalizados que recollen o procedemento que cómpre seguir para a súa tramitación. Acompáñanse estes dous documentos cun mapa gráfico que ilustra todo o proceso.

Asimesmo, ponse a disposición dos centros educativos unha versión actualizada do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. Tanto o documento como os anexos que o acompañan, pretenden facilitar e axilizar a súa posta en práctica, recollendo estratexias de prevención e de actuación, así como a lexislación relativa a todo o procedemento.
 
 

Dereitos e deberes

A lexislación que regula os dereitos e deberes do alumnado é a Lei 4 de 2011, do 20 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Nela se establecen os dereitos e deberes dos alumnos/as e as normas de convivencia nos centros. (DOG 135, 15/07/11).

No Proxecto Educativo do noso centro podedes atopar os dereitos e deberes do alumnado dentro do Plan de Convivencia.

Distribuir contido


by Dr. Radut