Skip to Content

Admisión ESO / Bach.

Matrícula ESO e Bacharelato para o curso 2019-2020 (Setembro)

Prazo para a solicitude de matrícula de ESO e Bacharelato en setembro: ata o martes día 10.

Aínda que o prazo oficial remata o día 10, rogamos a todo o alumnado que, salvo causa que o impida e ao efecto de facilitar a correcta organización do curso académico, presente a súa solicitude de matrícula con anterioridade ás 13:30 horas do luns día 9.

A continuación poden obter máis información e descargar os formularios de matrícula:

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2018-2019

PROCESO DE ADMISIÓN 2018/2019
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2018. (ANEXO I da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2018. (ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


- Resolución do sorteo das letras de desempate.
- Postos escolares vacantes de ESO e BAC para o procedemento de admisión do curso 2018/2019.
 

 


Máis información

Admisión Alumnado

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2017-2018

PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2017. (ANEXO I da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2017. (ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


- Resolución do sorteo das letras de desempate.
- Postos escolares vacantes de ESO e BAC para o procedemento de admisión do curso 2017/2018.
 

LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Admisión Alumnado

A admisión a centros educativos poderá facerse a través dunha aplicación informática

Desde hoxe xa podes reservar a praza dos teus fillos no colexio ou instituto para o ano que vén cun só click en

máis info aqui.

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2016-2017

PROCESO DE ADMISIÓN 2016/2017
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2016. (ANEXO I da Orde do 12 de marzo de 2013)

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2016. (ANEXO II da Orde do 12 de marzo de 2013)

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Criterios Admisión

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2015-2016

PROCESO DE ADMISIÓN 2015/2016
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2015. (ANEXO I da Orde do 12 de marzo de 2013)

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2015. (ANEXO II da Orde do 12 de marzo de 2013)

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Proceso de admisión 2014/2015. ESO e BAC

Normativa reguladora do proceso de admisión:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2014.

 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2014.

 

CALENDARIO

 

1-15 de febreiro

Reserva de praza no centro de orixe

28 de febreiro

Sorteo público a efecto de desempate

28 de febreiro

Publicación de postos escolares ofertados

1-20 de marzo

Presentación solicitudes admisión

25 de marzo – 7 de abril

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

21 de abril

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

22-28 de abril

Reclamacións ás listas provisionais

12 de maio

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

25 de xuño-10 de xullo

Prazo ordinario de matrícula en ESO e bacharelato

1-10 de setembro

Prazo extraordinario de formalización de matrícula

 

LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC. 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.


Máis información. 

 

LISTAXES DE ADMITIDOS

Listaxes definitivas de admitidos de ESO e BAC.PRAZO DE MATRÍCULA do 25 de xuño ao 10 de xullo.

 

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE ESO E BAC. CURSO 2013-2014

Aberto o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fodos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato, para o curso 2013-2014.

Admisión alumnado de ESO e BAC. Curso 2013-2014

 

Normativa reguladora do proceso de admisión: Decreto 254/2012, do 13 de decembro e Orde do de 12 de marzo de 2013.

Reserva de praza no centro de adscrición: 18 – 22 de marzo

Publicación dos postos escolares ofertados para o curso académico 2013/2014: 4 de abril

Prazo de presentación das solicitudes de admisión: 5 – 17 de abril

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se fora necesario: 22 de abril – 3 de maio

Data de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: Até o 10 de maio

Prazo para formular reclamación ás listaxes provisionais ante o Consello Escolar: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: Antes do 31 de maio

Prazo para formalizar a matrícula:

  • Ordinario: Do 25 de xuño ao 10 de xullo ambos incluídos.
  • Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro ambos incluídos.

 

LEXISLACIÓN:


 

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2012/2013

O prazo de presentación de solicitudes de admisión para o próximo curso académico 2012/2013 está aberto do 1 de marzo ao 10 de abril de 2012.

DOCUMENTACIÓN:

  1. Solicitude de admisión. Anexo II da Orde 17 de marzo de 2007 (DOG do 19-3-2007).
  2. Certificado de matrícula, debe solicitalo no centro no que está matriculado no presente curso escolar 2011/2012
  3. Fotocopia do DNI do alumno 

Toda a documentación presentarase na Secretaría. Máis información...

Distribuir contido


by Dr. Radut