Skip to Content

Admisión ESO / Bach.

Matrícula ESO e Bacharelato para o curso 2019-2020 (Setembro)

Prazo para a solicitude de matrícula de ESO e Bacharelato en setembro: ata o martes día 10.

Aínda que o prazo oficial remata o día 10, rogamos a todo o alumnado que, salvo causa que o impida e ao efecto de facilitar a correcta organización do curso académico, presente a súa solicitude de matrícula con anterioridade ás 13:30 horas do luns día 9.

A continuación poden obter máis información e descargar os formularios de matrícula:

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2018-2019

PROCESO DE ADMISIÓN 2018/2019
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2018. (ANEXO I da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2018. (ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


- Resolución do sorteo das letras de desempate.
- Postos escolares vacantes de ESO e BAC para o procedemento de admisión do curso 2018/2019.
 

 


Máis información

Admisión Alumnado

Listaxe provisional de admitidos de ESO e BAC.

Ver a listaxe provisional de admitidos de ESO e BAC.

Ver a listaxe definitiva de admitidos de ESO e BAC.

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2017-2018

PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2017. (ANEXO I da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2017. (ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017) 

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


- Resolución do sorteo das letras de desempate.
- Postos escolares vacantes de ESO e BAC para o procedemento de admisión do curso 2017/2018.
 

LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Admisión Alumnado

A admisión a centros educativos poderá facerse a través dunha aplicación informática

Desde hoxe xa podes reservar a praza dos teus fillos no colexio ou instituto para o ano que vén cun só click en

máis info aqui.

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2016-2017

PROCESO DE ADMISIÓN 2016/2017
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2016. (ANEXO I da Orde do 12 de marzo de 2013)

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2016. (ANEXO II da Orde do 12 de marzo de 2013)

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Criterios Admisión

Proceso de admisión ESO e BAC. Curso 2015-2016

PROCESO DE ADMISIÓN 2015/2016
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Normativa reguladora do proceso de admisión:
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2015. (ANEXO I da Orde do 12 de marzo de 2013)

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2015. (ANEXO II da Orde do 12 de marzo de 2013)

Centro adscrito ao IES Perdouro:
CEIP Virxe do Carme


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Máis información

Proceso de admisión 2014/2015. ESO e BAC

Normativa reguladora do proceso de admisión:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2014.

 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2014.

 

CALENDARIO

 

1-15 de febreiro

Reserva de praza no centro de orixe

28 de febreiro

Sorteo público a efecto de desempate

28 de febreiro

Publicación de postos escolares ofertados

1-20 de marzo

Presentación solicitudes admisión

25 de marzo – 7 de abril

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

21 de abril

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

22-28 de abril

Reclamacións ás listas provisionais

12 de maio

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

25 de xuño-10 de xullo

Prazo ordinario de matrícula en ESO e bacharelato

1-10 de setembro

Prazo extraordinario de formalización de matrícula

 

LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC. 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.


Máis información. 

 

LISTAXES DE ADMITIDOS

Listaxes definitivas de admitidos de ESO e BAC.PRAZO DE MATRÍCULA do 25 de xuño ao 10 de xullo.

 

Listaxe provisional alumnos admitidos ESO e BAC

Publicación da listaxe provisional de admitidos no procedimento de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato, para o curso 2013-2014.

 

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE ESO E BAC. CURSO 2013-2014

Aberto o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fodos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato, para o curso 2013-2014.

Admisión alumnado de ESO e BAC. Curso 2013-2014

 

Normativa reguladora do proceso de admisión: Decreto 254/2012, do 13 de decembro e Orde do de 12 de marzo de 2013.

Reserva de praza no centro de adscrición: 18 – 22 de marzo

Publicación dos postos escolares ofertados para o curso académico 2013/2014: 4 de abril

Prazo de presentación das solicitudes de admisión: 5 – 17 de abril

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se fora necesario: 22 de abril – 3 de maio

Data de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: Até o 10 de maio

Prazo para formular reclamación ás listaxes provisionais ante o Consello Escolar: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: Antes do 31 de maio

Prazo para formalizar a matrícula:

  • Ordinario: Do 25 de xuño ao 10 de xullo ambos incluídos.
  • Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro ambos incluídos.

 

LEXISLACIÓN:


 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut