Skip to Content

Libros de Texto

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2019-2020

Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/20.

Prazo de presentación: do día 21 de maio ao día 21 de xuño de 2019 (este incluído)

Modelo de solicitude: Anexos I e II

Máis información:

Fondo Libros: Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B na Sede Electrónica - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Fondo Libros 19-20

Aviso para as familias dos actuais alumnos de -2º ESO, 2º PMAR, 3º ESO e 3º PMAR:

Todas deben presentar solicitude ao Fondo Solidario de Libros de Texto 19-20

Prazo ata o día 21 de xuño de 2019 - única convocatoria

Entrega dos libros de texto para o curso 2019-2020 segundo solicitude presentada a través do Fondo Libro exclusivamente

O centro publicará unha única listaxe provisional e unha única listaxe definitiva (Fondo Libro ESO), e respectará as datas :

  1. Para publicar as listaxes provisionais: o 11 de xullo de 2019.
  2. Para presentar reclamacións: ata o 17 de xullo de 2019.
  3. Para publicar as listaxes definitivas: o 13 de setembro de 2019.
  4. Entrega dos libros de texto no centro: Martes 17 e Mércores 18 de setembro:  16h-19h *

Aviso para as familias dos actuais alumnos de 6º e 1º ESO

Farase un reparto equitativo por alumno dos libros do banco interno. O número de libros entregados dependerá da solidariedade das familias de 1º e 2º de ESO.
Farase entrega os días: Martes 17 e Mércores 18 de setembro:  16h-19h *

Aviso para as familias dos actuais alumnos de 4º ESO, 1º Bach.

Para beneficiarse dalgún libro de Bach. para o curso 19-20, as familias terán que presentar o cupón de solicitude en conserxería.

Entrega dos libros de texto no centro: Martes 17 e Mércores 18 de setembro:  16h-19h *

*Así mesmo, lembrarlles que en setembro se entregarán EXCLUSIVAMENTE os libros aos pai/nai/titor legal do alumnado ou no seu defecto a un adulto autorizado.

Fondo Libros: Publicada a listaxe definitiva de admitidos

Publicada a listaxe definitiva do FONDO SOLIDARIO de libros de texto.

A entrega de libros de texto do fondo solidario ao alumnado será:

Martes 18 e Mércores 19 de setembro de 16h-19h *

Fondo Libros: Publicada a listaxe provisional de admitidos

Publicadas as listaxes provisionais do FONDO SOLIDARIO de libros de texto.

As persoas interesadas poderán reclamar ás listaxes provisionais o venres 13 e o luns 16 de xullo.

Listado de libros de texto para o curso 2018-2019

Nas ligazóns que figuran máis abaixo podes consultar as listaxes de libros de texto (en papel) e material didáctico impreso para o curso 2018-2019.

Fondo Solidario de Libros de Texto 2018-2019

Aviso para as familias dos actuais alumnos de 2º ESO, 2º PMAR, 3º ESO e 3º PMAR:

Todas deben presentar solicitude ao Fondo Solidario de Libros de Texto 18-19

Prazo ata o día 22 de xuño de 2018 - única convocatoria

Entrega dos libros de texto para o curso 2018-2019 segundo solicitude presentada a través do Fondo Libro exclusivamente

O centro publicará unha única listaxe provisional e unha única listaxe definitiva (Fondo Libro ESO), e respectará as datas :

  1. Para publicar as listaxes provisionais: o 12 de xullo de 2018.
  2. Para presentar reclamacións: ata o 14 de xullo de 2018.
  3. Para publicar as listaxes definitivas: o 14 de setembro de 2018.
  4. Entrega dos libros de texto no centro: Martes 18 e Mércores 19 de setembro:  16h-19h *

Aviso para as familias dos actuais alumnos de 6º e 1º ESO

Farase un reparto equitativo por alumno. O número de libros entregados dependerá da solidariedade das familias de 1º e 2º de ESO.
Farase entrega os días: Martes 18 e Mércores 19 de setembro:  16h-19h *

Aviso para as familias dos actuais alumnos de 4º ESO, 1º Bach.

Para beneficiarse dalgún libro de Bach. para o curso 18-19, as familias terán que presentar o cupón de solicitude en conserxería.

Entrega dos libros de texto no centro: Martes 18 e Mércores 19 de setembro:  16h-19h *

*Así mesmo, lembrarlles que en setembro se entregarán EXCLUSIVAMENTE os libros aos pai/nai/titor legal do alumnado ou no seu defecto a un adulto autorizado.

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2018-2019

Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

Prazo de presentación: do día 22 de maio ao día 22 de xuño de 2018 (este incluído)

Orde do 9 de maio de 2018 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I

Máis información:

Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B na Sede Electrónica - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Listaxe definitiva de "fondolibros"

Aviso ás familias de 3º e 4º de ESO:

A continuación publícase a listaxe definitiva de admitidos. O luns 18 e martes 19, de 16:00h a 19:00h, entregaranse os lotes de libros.

Aviso ás familias de 1º e 2º de ESO (cursos Edixgal):

O luns 18 e martes 19, de 16:00h a 19:00h, farase un reparto equitativo dos libros dispoñibles no banco da ANPA entre o alumnado admitido na listaxe provisional publicada en xullo.

Fondo solidario de libros de texto - Listaxes provisionais

Listaxes provisionais do fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/2018:

Solicitudes admitidas (pdf)

Solicitudes excluídas (pdf)

Prazo de reclamación ata o mércores 19 de xullo, na secretaría do instituto, de 9:00 a 14:00 horas

Listado libros de texto para o curso 2017-2018

Na seguintes ligazóns podes consultar o listado de libros de texto (en papel) e material didáctico impreso para o curso 2017-2018.

En 1º e 2º de ESO implantarase o proxecto EDIXGAL no curso 2017/2018, polo que se utilizarán libros dixitais en parte das materias (mais información aquí)

Listado libros de texto para 1º e 2º de ESO (en papel)

Listado libros de texto para o resto de grupos

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Prazo de presentación: do día 23 de maio ao día 23 de xuño de 2017 (este incluído)

Orde do 16 de abril de 2017 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I

Máis información:

Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Listado libros de texto para o curso 2016-2017

Na seguinte ligazón podes consultar o listado de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016-2017.
Listado libros de texto CURSO 16-17(ACTUALIZADO 06/07/16)

Fondo Libros 2016

Recollida libros de textos curso 2015-2016

1º + 3º ESO:

As familias de ESO que se beneficiaron do vale para mercar os libros deberán entregalos ao Fondo Solidario o luns 27 e martes 28 de xuño de 10h30-13h30 & 16h-18h

2º + 4º ESO:

Non se recollerán os libros de texto (posto que cambian os currículos de 2º e 4º de ESO os libros deixan de ser validos)

Para ampliar o fondo solidario, todas aquelas familias que non tiveron dereito ao vale poderán doar altruistamente o lote enteiro de libros, ou parte, para o alumnado de 1º de ESO, 3º de ESO e 1º de Bach.

Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2015/2016 ten a obriga de devolver os libros.

a) Os libros que se deberán devolver son todos os adquiridos con cargo ao vale do curso 2015/16 e deben estar en bo estado de conservación, de maneira que poidan ser reutilizados.
b) Consecuencias da falta de devolución. A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais,revisada a información das devolucións, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vale.


Que alumnos/as poden devolver os libros?

Segundo o resultado da avaliación, aqueles alumnos/as que teñan só 2 materias suspensas deberán facer entrega dos libros correspondentes das materias aprobadas en xuño. 

E aqueles/as que teñan que presentarse ás probas de setembro con 3 ou máis materias traerán o seu lote completo o mércores 7 de setembro.

 

SOLICITUDE LIBROS CURSO 2016/2017 PARA 1º e 3º de ESO

Haberá o préstamo de libros a través do fondo solidario. (Cubrir Anexo 1 antes do 23 de xuño)
Poderase solicitar a participación no mesmo, con independencia da renda per cápita. Os libros repartiranse entre os admitidos en orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten.
 

Entrega dos libros de texto para o curso 2016-2017 para 1º e 3º ESO

  • Mércores 14 de setembro:  10h30-13h30 & 16h-18h  
  • Xoves 15 de setembro:  10h30-13h30 & 16h-18h

Entregaranse EXCLUSIVAMENTE os libros aos pai/nai/titor legal do alumnado ou no seu defecto a un adulto autorizado.

Libros de texto curso 16-17

Axudas libros de textoOrde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Prazo de presentación: do día 18 de maio ao día 23 de xuño de 2016 (este incluído)

Orde do 27 de abril de 2016 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I

EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Extracto da orde do 27 de abril de 2016 (DOG)

Máis información:

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Distribuir contido


by Dr. Radut