Skip to Content

Taboleiro

Actualidade

 Formación Profesional

Probas Acceso FP

Inscrición para a proba:
Grao Superior:  6 - 15 febreiro
Grao Medio: 13 - 23 marzo

Celebración da proba:
Grao Superior: 20 de abril
Grao Medio: 31 de maio

 

Probas Acceso

Univerdidade

   

 

Entérate!!!

Se queres estar ao tanto de todo canto acontece no IES Perdouro e estar informado/a dos procesos e datas de admisión, matrícula entre outros trámites, síguenos polos blogues e polas Redes Sociais. Entérate!

Probas de Acceso Universidade 2017

Publicado no BOE o Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, das medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.No seguinte enderezo pódese ver a nota de prensa do Ministerio, que vén a resumir o seu contido: 

Básicamente,

- A avaliación final de Educación Secundaria Obligatoria:

 • Será unha  mostra, participando únicamente nela o alumnado matriculado en cuarto curso seleccionado pola Administración educativa, exclusivamente pola opción cursada. A mostra de alumnos e centros deberá ser suficiente para obter datos representativos. En calquera caso, as Administracións Educativas podrán elevar o número de centros participantes por encima das necesidades da mostra, ou inclusive realizalas con carácter censal.
 • Limitarase ás materias troncais xerais do último curso.
 • Non terá efectos académicos, sinon que terá unha finalidade meramente diagnóstica. En consecuencia, a súa superación non será necesaria para a obter o título de Graduado de ESO, nin os seus resultados constarán no expediente académico individual.

 - A avaliación final de Bacharelato:

 • Realizarase exclusivamente para o alumnado que queira acceder a estudios universitarios.
 • Será similar á Proba de Acceso á Universidade, aínda que con dúas importantes diferencias: Por un lado, a avaliación terá por obxecto as competencias nos términos establecidos nos currículos de ESO e Bacharelato aprobados no desenvolvemento da LOMCE (Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro); e por outro, avanzase na uniformidade da proba, que deberá axustarse ás características, datas e contido que se establezan mediante Orde do Ministro de Educación, Cultura e Deporte.
 • Non terá outros efectos académicos que os de acceso á universidade.
 • Limitarase ás materias troncais xerais do último curso, e as materias troncais de opción para subir nota.

Elección ao Consello Escolar - renovación

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS segundo a Resolución do 4 de outubro de 2016 (DOG  nº189)

No mes de novembro celébrase as eleccións para elixir os representantes para o Consello Escolar (renovación parcial): profesores, persoal non docente, pais/nais e alumnos.

DOG 04/10/2016 calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Calendario electoral que ordenará o proceso de renovación parcial do Consello Escolar

 • 18 de novembro: sorteo dos membros que formarán parte da Xunta Electoral
 • 21 de novembro: 1ª reunión  da Xunta Electoral e pubicación do censo electoral dos diferentes sectores.
 • 22 ao 29 de novembro: aberto o prazo para presentación de candidaturas ao consello escolar tanto de profesores, pais/nais como de alumnos. Reclamación contra a proclamación de candidatos: 30/11 e 01/12
 • 30 de novembro: 2ª reunión da Xunta Electoral - proclamación de candidatos e o sorteo das mesas electorais
 • 2 de decembro: votacións
 • 08h30-18h30: Alumnado
 • 11h00 : Profesorado, no claustro extraordinario
 • 5 de decembro: votacións
 • 17h00-19h00: Pais, nais e titores legais do alumnado
 • 7 de decembro: 3ª reunión da Xunta Electoral e proclamación dos candidatos electos.

Reunión familias_titores

Con motivo do inicio do novo curso escolar 2016-2017 convocamos ás familias a unha reunión co titor/a do seu fillo/a co obxecto de informarlles de aspectos relacionados co funcionamento do centro que estimamos deben coñecer.

LUNS 03 DE OUTUBRO ÁS 18H

Formación Profesional Básica -Admitidos

Lista de admitidos en 1º FP Básica "Fabricación e montaxe": aquí

Matrícula : do 13 ao 20 de setembro.

Documentación a presentar:

 • Comprobante de pago do Seguro Escolar (Nova Galicia Banco, conta número: IBAN ES13 2080 0183 2430 4000 0260)
 • Dúas fotografías de carné
 • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social ou da comunicación do número da Seguridade Social (NUSS) do alumno ou alumna

Fondo Libro 2016 - Data de entrega dos lotes curso 16-17

Entrega dos libros de texto para o curso 2016-2017 para 1º e 3º ESO

VENRES 16 DE SETEMBRO de 10H00 a 13 & de 16H a 18H

Entregaranse EXCLUSIVAMENTE os libros aos pai/nai/titor legal do alumnado ou no seu defecto a un adulto autorizado.

Presentación do curso 2016-2017

School : Teacher Explaining Something to Students

    VENRES 16 DE SETEMBRO

 • 10:00h - Presentación do curso: 3º de ESO 
 • 10:30h - Presentación do curso: 4º de ESO
 • 11:00h - Presentación do curso: 1°de BAC
 • 11:30h - Presentación do curso: 2° de BAC
 • 12:00h - Presentación do curso: 2º de ESO
 • 12:30h - Presentación do curso: 1º de ESO

   LUNS 19 DE SETEMBRO  

 • 10:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:1º Curso
 • 11:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:2º Curso
 • 12:00h  - Presentación do curso : 1º + 2º FP Básica

As clases empezarán o día seguinte da presentación do curso con total normalidade.

Matrícula para o curso 16-17 FP Básica Fabricación e montaxe

Prazo de presentación de solicitudes de admisión a FP Básica: remata ás 13:00 horas do día 12 de setembo.

Instrucións e calendario de admisión a FP básica. Curso 2016-2017: http://www.edu.xunta.es/fp/instrucions-calendario-admision-fp-basica-curso-2016-2017

Coñece a formación profesional básica: http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

Ciclo básico de Fabricación e Montaxe:

Bolsas e axudas do MECD 16-17

Becas generales 2016-2017

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobligatorios:

Prazo para alumnos de Bacharelato, Ciclos Formativos e FP Básica: ata o 3 de outubro

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo:

Prazo aberto ata o 29 de setembro.

Ciclos formativos: período extraordinario de admisión

Ábrese un período extraordinario de admisión do 1 ao 9 de setembro. (Prazas limitadas)

 • Ciclos medios de: instalacións de telecomunicacións, mecanizado, peiteados e cosmética capilar e xestión administrativa
 • Ciclo superior de Administración e finanzas.

Máis info en http://www.edu.xunta.es/fp/ven-fp

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/2016

 • O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no DOG (Publicación: 27 de xullo).
 • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.
 • A proba para a concesión dos premios realizarase no mes de setembro.

Orde do 7 de xullo de 2016 (DOG)

Extracto da Orde do 7 de xullo de 2016 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/2016

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Abrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o xoves 28 ás 9:00 horas ata o venres día 29 de xullo ás 13:00 horas.

Máis información aquí.

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Abrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o venres 22 ás 9:00 horas ata o martes día 26 de xullo ás 13:00 horas. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria.

Máis información aquí.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut