Skip to Content

Secretaría

Período extraordinario de admisión a ciclos formativos (setembro)

Se desexas obter praza nun ciclo formativo de formación profesional para o curso 2017/2018, debes presentar a túa solicitude durante o período extraordinario, desde o día 1 ata as 13h do 8 de setembro.

Consulta aquí a oferta de ciclos formativos do IES Perdouro, que en resumo é a seguinte:

  • Ciclos medios: Instalacións de telecomunicacións, Mecanizado, Peiteados e cosmética capilar, Xestión administrativa
  • Ciclo superior: Administración e finanzas.

Taxas

PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS


 

Instrucións para cubrir o impreso

  O impreso (ver + grande) débese reencher adaptándoo a cada caso cos códigos e niveis das seguintes táboas.

CICLOS LOXSE
Código 302001

CICLOS LOE
Código 302003

 

CM Xestión administrativa (Plan Vello)

 

CM Perrucaría (Plan Vello)

 

CS Administración e finanzas (Plan  Vello)

 

CS Desenvolvemento Produtos Electrónicos (Plan Vello)

CM Xestión administrativa

CM Peiteado e cosmética capilar

CM de Instalación de Telecomunicacións

CM de Mecanizado

CS Administración e finanzas

CS Mantemento electrónico

TARIFAS. Ano 2013

Ciclos formativos de grao medio

Ciclos formativos de grao superior e bacharelato

Normal…………….........................……20,36 €

Familia numerosa 1ª categoría...... 10,21 €

Normal.....................................................49,82 €

Familia numerosa de 1ª categoría ....... 24,94

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos 

O “Impreso de autoliquidación de taxas” selado polo banco ou entidade colaboradora debe presentalo na secretaría do centro xunto coa fotocopia do DNI e, se é o caso, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo.

Lembramos que, para o caso dos duplicados por perda ou destrución, os impresos para o pagamento da inserción do anuncio no DOG están a disposición dos interesados nas oficinas de Novagalicia Banco.

Máis información

 

Currículos

TÍTULOS LOE LOGXE GRAO
LOE DOG
Administración e Xestión
Administración e Finanzas Superior
Xestión Administrativa Medio
Electricidade e electrónica
Mantemento electrónico   Superior
Desenvolvemento de productos electrónicos     Superior
Instalacións de telecomunicacións   Medio
Fabricación mecánica
Mecanizado   Medio
Imaxe persoal
Peiteado e cosmética capilar   Medio
Perrucaría     Medio
Distribuir contido


by Dr. Radut