Skip to Content

Secretaría

Taxas

PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS


 

Instrucións para cubrir o impreso

  O impreso (ver + grande) débese reencher adaptándoo a cada caso cos códigos e niveis das seguintes táboas.

CICLOS LOXSE
Código 302001

CICLOS LOE
Código 302003

 

CM Xestión administrativa (Plan Vello)

 

CM Perrucaría (Plan Vello)

 

CS Administración e finanzas (Plan  Vello)

 

CS Desenvolvemento Produtos Electrónicos (Plan Vello)

CM Instalacións de telecomunicacións

CM Mecanizado

CM Peiteado e cosmética capilar

CM Xestión administrativa

CS Administración e finanzas

 

TARIFAS. Ano 2020

Ciclos formativos de grao medio

Ciclos formativos de grao superior e bacharelato

Normal…………….....................…......21,64€

Familia numerosa 1ª categoría........ 10,84€

Normal..........................................52,94€

Familia numerosa de 1ª categoría.. 26,50€

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

Confección on-line de impresos de Taxas e Prezos 

O “Impreso de autoliquidación de taxas” selado polo banco ou entidade colaboradora debe presentalo na secretaría do centro xunto coa fotocopia do DNI e, se é o caso, o libro de familia numerosa (actualizado) e unha fotocopia do mesmo.

Lembramos que, para o caso dos duplicados por perda ou destrución, os impresos para o pagamento da inserción do anuncio no DOG están a disposición dos interesados nas oficinas de Abanca.

Máis información:

-Información sobre títulos (Consellería de Educación)

-Tarifas vixentes de taxas (Axencia Tributaria de Galicia)

 

Currículos

TÍTULOS LOE LOGXE GRAO
LOE DOG
Administración e Xestión
Administración e Finanzas Superior
Xestión Administrativa Medio
Electricidade e electrónica
Mantemento electrónico   Superior
Desenvolvemento de productos electrónicos     Superior
Instalacións de telecomunicacións   Medio
Fabricación mecánica
Mecanizado   Medio
Imaxe persoal
Peiteado e cosmética capilar   Medio
Perrucaría     Medio
Distribuir contido


by Dr. Radut