Orde que regula a avaliación na ESO

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación  na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia