Orde de 28 de agosto de 1995, sobre procedemento de avaliación obxectiva

Orde de 28 de agosto de 1995, pola que se regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos