Decreto 133/2007, do 5 de xullo, regula a ESO en Galicia

 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.