Skip to Content

Datas das probas de avaliación de pendentes de 1º e 3º ESO

As probas de avaliación do alumnado coa materia pendente de bioloxía e xeoloxía terán lugar nas seguintes datas:

1º ESO  

1ª Avaliación: 11 de decembro, 16:30

2ª Avalliación: 12 de marzo, 16:30

3ª Avaliación: 28 de maio, 16:30

Proba final: 4 de xuño, 16:30 (so para o alumnado que non superara as probas de avaliación)

3º ESO

1ª Avaliación: 11 de decembro, 16:30

2ª Avalliación: 12 de marzo, 16:30

3ª Avaliación: 28 de maio, 16:30

Proba final: 4 de xuño, 16:30 (so para o alumnado que non superara as probas de avaliación)story | by Dr. Radut