Skip to Content

Novas EDU Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 15 horas 54 min

Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de EP e de ESO durante o curso 2022/

Mér, 29/06/2022 - 15:17
Idioma Gallego

Resolución do 29 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, polo que se regula a convocatoria e selección de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2022/23.

  • O prazo para presentar solicitudes será desde o 30 de xuño ata o 9 de setembro de 2022, incluídos.

Acceso á aplicación para realizar a solicitude:   Acceso á aplicación

File: 

Resolución do 29 de xuño de 2022

Tema: 

Lingua estranxeira Programas e plans Inmersión lingüística

Ensinanza: 

Educación primaria Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Corrección de erros da Orde do 8 de xuño de 2022 pola que se convoca concurso de méritos expecífico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Mér, 29/06/2022 - 11:48
Idioma Gallego

Xuntase a corrección de erros da Orde do 8 de xuño de 2022, publicada no DOG do 29  de xuño de 2022, pola que se engade un novo posto para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Amplíase o prazo para a presentación de solicitudes para tomar parte nesta convocatoria, dirixidas ao director xeral de Centros e Recursos Humanos, amplíase dende o mércores día 29 de xuño de 2022 ao luns día 4 de xullo de 2022, ambos inclusive  e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, utilizando o formulario PR004A, dispoñible na referida sede electrónica.

 

Anuncio principal: 

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Tema: 

Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Primeira convocatoria 2022

Mér, 29/06/2022 - 09:54
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas da primeira convocatoria 2022 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros Empresas
Categorías: Anuncios edu xunta

Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de deseño 2022/23

Mar, 28/06/2022 - 15:22
Idioma Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de deseño 2022/23.

 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2022/23

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas superiores de deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de arte dramática 2022/23

Mar, 28/06/2022 - 11:31
Idioma Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato nas ensinanzas artísticas superiores de arte dramática 2022/23.

 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2022/23

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas de arte dramática

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022

Mar, 28/06/2022 - 10:36
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500E).

  • O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

File: 

Orde do 13 de xuño de 2022 (DOG) Extracto da Orde do 13 de xuño de 2022 (DOG)

Tema: 

Bolsas Lingua galega

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022

Mar, 28/06/2022 - 10:25
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2022 (código de procedemento PL500F).

  • O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

File: 

Orde do 13 de xuño de 2022 (DOG) Extracto da Orde do 13 de xuño de 2022 (DOG)

Tema: 

Lingua galega

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021

Lun, 27/06/2022 - 16:07
Idioma Gallego

De conformidade co disposto no artigo 11 da Orde do 18 de abril de 2022 (DOG do 5 de maio) pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED 415A), procédese á exposición das Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

  • As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada (modelo emenda ao requirimento), e achegarán, se é o caso, a documentación necesaria.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN DO 28 DE XUÑO AO 11 DE XULLO DE 2022.

Anuncio principal: 

Convocatoria dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades Servizo de Apoio e Orientación ao Alumnado Universitario

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Anuncios edu xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas de idiomas (592)

Lun, 27/06/2022 - 15:14
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 27 de xuño de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) (código de procedemento ED003A).

  • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

  • Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.

  • Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas admitidas e excluídas

 

Anuncio principal: 

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións nas especialidades de árabe (592002), italiano (592012), portugués (592015) e ruso (592017) do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas(592)

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de idiomas de réxime especial

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Resolución pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023

Xov, 23/06/2022 - 17:50
Idioma Gallego

Próxima publicación no DOG da Resolución do 22 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023.

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Programación da Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2022/23

Xov, 23/06/2022 - 14:25
Idioma Gallego

Faise pública a Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2022-23.

 

Anuncio principal: 

Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2022/23

Servizo relacionado: 

CADP

Tema: 

Programas e plans Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación de persoas adultas

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Convocados os premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2021/22

Xov, 23/06/2022 - 10:26
Idioma Gallego

Orde do 7 de xuño de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2021/22 (código de procedemento ED311F).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

File: 

Orde do 7 de xuño de 2022 (DOG) Extracto da Orde do 7 de xuño de 2022 (DOG)

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas de danza Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño Ensinanzas de música

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Alumnado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Resolución provisional de centros seleccionados e non seleccionados para participar no programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2022/2023

Mér, 22/06/2022 - 13:54
Idioma Gallego

Publícase a resolución provisional de centros seleccionados e non seleccionados na convocatoria para participar no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade", no curso 2022/2023, conforme o disposto no apartado 10 da convocatoria.

O prazo de reclamación de solicitudes e renuncias é de cinco días hábiles e serán dirixidas á Subdirección Xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos.

Para máis información, poderán escribir un correo a asesoria.participacioneducativa@edu.xunta.gal ou chamar ao 881996397.

Anuncio principal: 

Convocatoria para centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, Ed. especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, curso 2022/2023

Tema: 

Programas e plans

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional Servizo de Innovación e Formación dos Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Ordes de actualización da oferta de formación profesional para o curso 2022-23 e actualizacións de documentos de admisión

Mar, 21/06/2022 - 13:38
Idioma Gallego

Publicadas no Diario Oficial de Galicia as Ordes polas que se actualiza a oferta de formación profesional para o curso 2022-23:

Ademais, están dispoñibles actualizacións de documentos informativos sobre o proceso de admision a ciclos formativos e cursos de especialización:

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2022

Mar, 21/06/2022 - 09:59
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do 22 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso a grao medio en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2021-2022).

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Consellería Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta


by Dr. Radut