Skip to Content

Economía

PRESENTACIÓN DO DEPARTAMENTO

O Departamento de Economía, neste centro, imparte docencia en:

a)Dúas materias propias da modalidade do Bacharelato de Ciencias Sociais:

-" Economía" en 1º de Bacharelato e

- "Economía de Empresa"en 2º de Bacharelato

Ambas impartense tanto no réxime ORDINARIO como no de ADULTOS e cada unha ten unha carga lectiva de 4 horas semanais cada unha. Ademais se houbese demanda por parte do alumnado poderían impartirse como materias específicas para os alumnos das outras modalidades de bacharelato.

b) Unha materia en 4º da ESO " ECONOMÍA" que se imparte só no réxime ordinario e que ten unha carga lectiva de 3 horas semanais .

c) Unha materia específica en 2º de Bacharelato " Fundamentos de Administración e Xestión" cunha carga lectiva de 3  horas semanais.

Nesta páxina hai enlaces ás páxinas de cada materia onde se poden consultar, entre outras cousas, a contextualización (razóns polas que a materia pode ser interente para o alumnado,...), os contidos, datas de celebración de probas escritas, de presentación de traballos,...

 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

O Departamento está composto por duas profesoras Ana Romay Agra e Inma Fernández Juncal que é a xefa de departamento.

 

ENLACES ÁS PÁXINAS DE CADA MATERIA

 

ECONOMÍA 4º ESO

 

ECONOMÍA 1º BACHARELATO

 

ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

 

 

ENLACES A PÁXINAS WEB

 

 ENLACES
 

PÁXINAS DE INTERESE 

 www.ecobachillerato.com (web de economía)

www.ted.com/translate/languages/spa (vídeos)

 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

XORNAIS

www.elpais.com

www.lavozdegalicia.es

www.farodevigo.es 

 www.cincodias.es

 www.expansion.es

www.eleconomista.es

 

 

MINISTERIOS 

TRABALLO  E INMIGRACIÓN    

 www.mtin.es 

 www.seg-social.es

 www.redtrabaja.es (contratos traballo)

ECONOMÍA E COMPETIIVIDADE 

http://www.mineco.gob.es/

FACENDA

http://www.minhap.gob.es/

 www.aeat.es (axencia tributaria)

 

ESTATÍSTICAS 

 www.ige.es (intituto galego de estatística)

 www.ine.es (Instituto nacional de estatística)

BANCOS CENTRAIS

 www.ecb.int/ecb/html/index.es.html (BCE) 

 www.bde.es (BE)

 BOLSA DE VALORES 

 www.bolsademadrid.es

PROBAS ESCRITAS DE ACCESO UNIVERDIDADE

http://ciug.cesga.es/exames.html

 

BLOG DO DEPARTAMENTEO

http://ecocarballeira2014.blogspot.com.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut