Skip to Content

Novas EDU Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 12 min 3 seg

Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial

fai 10 horas 14 min
Idioma Gallego

Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

File: 

Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG)

Tema: 

Información xeral Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües e ciclos autorizados. Convocatoria 2022/23

Mér, 10/08/2022 - 15:32
Idioma Gallego

Publicada a relación de centros educativos e ciclos formativos que serán plurilingües no curso 2022/23. Nestes ciclos impártese polo menos un módulo profesional de primeiro curso e outro de segundo curso en lingua estranxeira, e ademais impártense horas adicionais de formación lingüística en dita lingua en cada un dos cursos.

Esta actuación encádrase dentro do Programa de Cooperación Territorial «Plan de Modernización de la Formación Profesional», e da Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030; e poderá ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea-NextGenerationEU no marco do programa de cooperación territorial «Plan de modernización de la formación profesional», destinado ao redimensionamento da oferta de formación profesional, no marco do Compoñente 20 «Plan estratéxico de impulso da formación profesional», do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia.

 

Tema: 

Plurilingüismo Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Programación da Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias
Categorías: Anuncios edu xunta

Convocados os premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia

Mér, 10/08/2022 - 10:39
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia (código de procedemento ED311G).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

File: 

Orde do 21 de xullo de 2022 (DOG) Extracto da Orde do 21 de xullo de 2022 (DOG)

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais Ensinanzas de arte dramática Ensinanzas superiores de deseño Ensinanzas superiores de música

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Alumnado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Aviso de corte no servizo de correo web da Consellería

Mar, 09/08/2022 - 11:20
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento e mellora do servizo de correo web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades permanecerá pechado o día 11 de agosto entre as 15h e as 16h. O servizo de recepción/envío/acceso ao correo a través de IMAP (Thunderbird, Outlook, móbiles, etc.) non se verá afectado por este corte.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) son conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecen de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema: 

Información xeral
Categorías: Anuncios edu xunta

Oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2022/23

Lun, 08/08/2022 - 09:07
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 29 de xullo de 2022 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2022/23.

File: 

Orde do 29 de xullo de 2022 (DOG)

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de idiomas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Alumnado Centros

Sección: 

Boletín
Categorías: Anuncios edu xunta

Relación de escolas de arte e superiores de deseño autorizadas para impartir ciclos formativos plurilingües (PluriArt), así como os ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23

Ven, 05/08/2022 - 12:21
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de escolas de arte e superiores de deseño autorizadas para impartir ciclos formativos plurilingües (PluriArt), así como os ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23.

Anuncio principal: 

Resolución do 8 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (PluriArt) para o curso 2022/23

Tema: 

Plurilingüismo Programas e plans

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en centros de ensinanzas artísticas

Ven, 05/08/2022 - 12:07
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 21 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

File: 

Resolución do 21 de xullo de 2022 (DOG)

Tema: 

Información xeral Bilingüismo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño Ensinanzas superiores de deseño Ensinanzas de música Ensinanzas superiores de música

Departamento: 

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Aviso de corte nos servizos informáticos da Consellería

Xov, 04/08/2022 - 08:00
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento e mellora, este sábado 6 de agosto entre as 8:00 e as 16:00 horas (hora estimada de finalización), permanecerán pechadas as aplicacións informáticas da Consellería, tanto web como móbiles. Seguirán abertas non obstante o correo web e os portais.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) son conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecen de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema: 

Información xeral
Categorías: Anuncios edu xunta

Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23

Mar, 02/08/2022 - 14:24
Idioma Gallego

Xúntase Resolución do 2 de agosto de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2022/23 ao persoal dos corpos docentes que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo de acordo co establecido no artigo 37.d) da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais (DOG núm. 113, do 14 de xuño) e o punto sétimo da Resolución do 7 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 117, do 20 de xuño) da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Unha vez publicada no DOG a resolución de adxudicación definitiva, as persoas interesadas disporán dun prazo dun (1) mes para interpoñer recurso potestativo de reposición contra a citada resolución contado dende o día seguinte ao desta publicación.

O dito recurso deberá formularse exclusivamente por medios electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). utilizando o código de procedemento ED002B e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Non se admitirán os recursos formulados mediante correo electrónico.

O seu recurso estará correctamente presentado cando poida descargarse tanto o trámite de recurso de reposición asinado como o recibo de presentación deste.

Anuncio principal: 

Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Servizo relacionado: 

CADP

Tema: 

Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Listados de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión de comisións de servizo por motivos de saúde por causas sobrevidas 2022-23

Lun, 01/08/2022 - 18:14
Idioma Gallego

Publícanse as relacións das solicitudes de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde por causas sobrevidas de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial para o vindeiro curso 2022/2023.

 

Anuncio principal: 

Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2022/23

Servizo relacionado: 

CADP

Tema: 

Programas e plans Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación de persoas adultas

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Baremo definitivo e proposta de adxudicación do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería no curso 2022/2023

Lun, 01/08/2022 - 17:28
Idioma Gallego Xúntase a Resolución do 1 de agosto de 2022, da Comisión de Selección, pola que se fai pública a baremación definitiva de méritos das persoas participantes e a proposta de adxudicación das prazas convocadas.   Unha vez publicada no DOG a Orde de adxudicación definitiva, as persoas interesadas disporán dun prazo de un mes para formular recurso de reposición contra a dita Orde.  

Anuncio principal: 

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Tema: 

Comisións de servizo

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23

Mér, 27/07/2022 - 17:36
Idioma Gallego

De acordo co establecido no punto sexto da Resolución do 7 de xuño de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 117, do 20 de xuño), publícase a resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23.

O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional é o comprendido entre os días 28 e 29 de xullo de 2022, ambos incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional do concurso formularanse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De formular a reclamación de xeito presencial, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

  • As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, a través de http://edu.xunta.es/cadp

As instrucións para formular correctamente tanto as ditas reclamacións como as ditas renuncias estarán dispoñibles na páxina de inicio de CADP (https://www.edu.xunta.gal/cadp/) a partir de mañá, día 28 de xullo de 2022.

 

Anuncio principal: 

Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Servizo relacionado: 

CADP

Tema: 

Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Publicación da adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Mér, 27/07/2022 - 15:03
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 27 de xullo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se procede a adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo (desde o día 28 de xullo ata o día 29 de agosto de 2022, ambos incluídos).   O recurso de reposición formularanse preferentemente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), a través do modelo xenérico RECURSO REPOSICIÓN dispoñible na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos  

O formulario do modelo xenérico debe cubrirse do seguinte xeito:

  a) No campo ACTO RECURRIDO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA ATENCIÓN PREFERENTE 2022/23  

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

 

Anuncio principal: 

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Tema: 

Comisións de servizo

Ensinanza: 

Educación primaria

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2022/2023

Mér, 27/07/2022 - 09:44
Idioma Gallego

Achégase arquivo coa Resolución provisional da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2022/2023, segundo Orde de 11 de maio de 2022 (DOG DO 30/05/2022). Selecciónanse os 25 centros de nova incorporación previstos na convocatoria, con detalle das contías asignadas inicialmente. No caso de producírense renuncias ou baixas entre os centros integrados actualmente neste programa, poderá aumentarse o número de centros incluídos nesta resolución provisional. A resolución definitiva publicarase no DOG, unha vez rematado o proceso, e nela recollerase a totalidade de centros públicos integrados no PLAMBE para o curso 2022/2023, así como as contías asignadas finalmente.

Ábrese un prazo de cinco días naturais, a partir do día seguinte a esta publicación, para a presentación de alegacións, tal e como se recolle no artigo 12º (Resolución), punto 2, da orde de 11 de maio.

 

Anuncio principal: 

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta Consellería para o curso 2022/23

Tema: 

Programas e plans Plan LÍA Bibliotecas escolares

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2022-2023

Mér, 27/07/2022 - 07:52
Idioma Gallego

Publicación das listaxes da 2ª adxudicación ordinaria de ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas, en modalidade presencial e modalidade a distancia.

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o mércores 27 de xullo ata as 13:00 horas do venres 29 de xullo de 2022.

Tema: 

Información xeral Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Admisión FP. Ciclos formativos e cursos de especialización con prazas dispoñibles

Mér, 27/07/2022 - 07:50
Idioma Gallego

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 27 ás 9:00 horas ata o día 29 de xullo ás 13:00 horas. 

No caso de cursos de especialización de formación profesional con prazas dispoñibles, o prazo de matrícula estará aberto desde o día 20 de xullo ás 9:00 horas ata o día 29 de xullo ás 13:00 horas.

Tamén existen prazas dispoñibles, co prazo xa aberto para matrícula, de ciclos formativos de FP dual.

Tema: 

Información xeral Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Anuncios edu xunta

Incidencia publicación da adxudicación provisional concurso de adxudicación de destinos provisionais 22-23

Mar, 26/07/2022 - 17:51
Idioma Gallego

Por mor de motivos de índole técnica, adíase para mañá día 27 de xullo de 2022 a publicación neste portal da adxudicación provisional do concurso de adxudicación de destinos provisionais prevista para o día de hoxe.

Así mesmo, os prazos previstos para efectuar reclamacións e/ou renuncias con respecto á dita adxudicación computarán dende o día seguinte á publicación efectiva no portal educativo.

 

Desculpen as molestias

Tema: 

Información xeral Destinos provisionais e outros concursos

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta

Publicación das relacións definitivas de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2022-23

Mar, 26/07/2022 - 17:47
Idioma Gallego

Xúntase Resolución do 26 de xullo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022/2023.

Prazo de recurso

O prazo para formular reclamacións é dun (1) mes contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 27 de xullo ao 26 de agosto de 2022, ambos incluídos).

Para aquelas persoas que presentaron na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) unha solicitude no procedemento ED002B, para formular o recurso de reposición deberán acceder ao dito procedemento e seleccionar o trámite "recurso de reposición" e en asunto sinalar Resolución definitiva do 26 de xullo de 2022 e especificar o anexo correspondente, anexo I, II, III e IV segundo proceda.

Para aquelas persoas que nunca presentaron na sede electrónica da Xunta de Galicia unha solicitude no procedemento ED002B, para formular o recurso de reposición deberán acceder a dita sede electrónica (https://sede.xunta.gal), a través do procedemento PR004A e no dito formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

a) No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN definitiva DO 26 DE XULLO DE 2022 e especificar o anexo correspondente, anexo I, II, III e IV segundo proceda.

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Anuncio principal: 

Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Servizo relacionado: 

CADP

Tema: 

Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Anuncios edu xunta


by Dr. Radut