Skip to Content

Publicadas as cualificacións finais en Abalar e/ou entregadas ao alumnado no centro, poderase presentar reclamación en primeiro lugar ante o centro, para que o departamento didáctico en cuestión revise a cualificación.

De persistir o desacordo, poderase presentar, tamén na secretaría do centro, unha reclamación para que se tramite ante a Dirección Territorial (antes Xefatura Territorial).

Non se poderá recorrer á Dirección Territorial se non houbo reclamación previa ante o centro.

Modelos orientativos para as reclamacións

Pódese consultar o calendario de exames da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato no documento adxunto.

A semana do 17 ao 21 de xuño temos xornadas de portas abertas para alumnado e familias que queiran coñecer os nosos ciclos formativos de 10:00 h a 13:00 h. O martes 18 tamén podedes visitar o centro pola tarde de 16:00 h a 18:30 h.
 
Teléfono de cita previa: 886159176.
Correo electrónico: ies.johan.carballeira@edu.xunta.gal.
 
Esperamos a vosa visita.

O luns 20 de maio publicouse no DOGA a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2024/25.

A solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (procedemento ED330B-anexos I e II) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o venres 21 de xuño.

O alumnado que curse 1º ou 2º de ESO no curso 2024/25, incluídos no proxecto de educación dixital (E-DIXGAL), está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar.

Mais información.

Publicación de actos:

No taboleiro de anuncios da secretaría do centro, única e exclusivamente, publicaranse os seguintes actos:

  • listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto.
  • listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluías, indicando a causa de exclusión.
  • relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en que se detecten deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación de que carezan.

Asi mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave365 ou o certificado dixital.

Datas de publicación (prazos máximos):

  • Listaxes provisionais: 12 de xullo de 2024.
  • Prazo de reclamación: dous días hábiles seguintes ao da publicación da listaxe provisional.
  • Listaxes definitivas: 26 de xullo de 2024.

Distribuir contido


by Dr. Radut