Skip to Content

O pasado xoves 19 de novembro o alumnado de 1º de Bacharelato de Ciencias tivo a oportunidade de participar nunha sesión de iniciación ao voo de drons da man de Nuno Troitiño.

 

 

Os alumnos STEMbach da promoción 2020/22 estiveron visitando a Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo.

Máis información no menú STEMbach, ahí á dereita.

 

O 13 de novembro publicouse no DOGA a Orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e en centros privados concertados no curso 2020/21.

Pódese acceder á Orde no seguinte enlace: ORDE do 6 de novembro de 2020 (DOGA do 13 de novembro).

Resumindo un pouco a Orde:

Poden ser beneficiarios desta axuda o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

 1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

 2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

·         Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. (ver o artigo 3 e 4 da Orde, onde definen a renda per cápita da unidade familiar e membros computables).

·         Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

 

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

 

Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

 

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros. 

 

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal , no centro docente, e no portal educativo http://www.edu.xunta.gal.

 

O PRAZO para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (Prazo de presentación: do 16/11/2020 ao 27/11/2020 incluidos).

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: as persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a documentación que se sinala no artigo 9 da Orde, segundo as circunstancias familiares.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL, RECLAMACIÓN E PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA:

No taboleiro de anuncios do instituto publicarase a listaxe provisional, e posteriormente definitiva das solicitudes concedidas e excluídas.

En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous días hábiles seguintes ao da súa publicación.

Esta reclamación entenderase resolta coa publicación da listaxe definitiva.

Contra a exclusión na listaxe definitiva, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe definitiva (artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

 

Normas Enlaces

 

 

Velaquí a nosa Biblio Carballeira que en tempos de coronavirus decidiu, con firmeza, non pechar as súas portas. Isto non tería sido posible sen a implicación e o compromiso de toda a comunidade educativa: dirección, profesorado e alumnado. Para nós non era unha opción, pois pensamos que agora, máis ca nunca, a cultura e a lectura son necesaria e SEGURAS, faros que nos guían e nos acubillan, que nos alimentan e nos axudan a loitar contra a principal e máis perigosa das pandemias: a ignoracia. Deste xeito, facemos nosas as verbas que Lorca pronunciou, hai case 90 anos e que hoxe seguen de absoluta actualidade, na inauguración da biblioteca pública de Fuente Vaqueros:

“Non só de pan vive o home. Eu, se tivese fame e estivese desvalido na rúa, non pediría pan, senón que pediría medio pan e un libro. E eu ataco dende aquí violentamente a quen só fala de reivindicacións económicas sen nomear xamais as reivindacións culturais, que son as que os pobos piden a berros. Ben é que todos os homes coman, pero que todos os homes saiban. Que gocen de todos os froitos do espírito humano, porque o contrario é convertelos en máquinas ao servizo do Estado, é convertelos en escravos dunha terrible organización social.

Eu teño moita máis pena dun home que quere saber e non pode ca dun famento. Porque un famento pode acalmar a súa fame doadamente cun anaco de pan e unhas froitas, pero un home que ten ansia de saber e non ten medios sofre unha terrible agonía, porque son libros, libros, moitos libros os que precisa. E onde están eses libros?”

Eses libros están na nosa Biblio Carballeira. Benvidas o benvidos, collede o que máis vos preste!

 

 

Imagen JPEG-36C16347DEB4-1

 

 

EQUIPO BIBLIOTECA

Profesorado:  

Lucía Durán Paredes
Fernanda González Briones
Eva López Rodríguez
Montserrat Freire Tarrida
Angélica Garrido Sotelo
Mercedes Vilas Martínez
Lola Toro Cabaleiro
Miguel Quiroga Bóveda
Leonor Gala Torres Sabín

Coordinadora:  

Diana Buceta Palacios

 

STEMbach: "científicos de pura cepa"

Máis información, ahí ó lado dereito no menú STEMbach, na sección Más e logo Na prensa.

Formación do voluntariado en empréstitos e devolucións.

Presentación do programa ERASMUS+ 2020/2021

 

Nos tempos que corren a axuda é sempre de agradecer, pero se ademáis vén de balde, con bo xesto e ganas, entón o Equipo da Biblioteca crece e emociónase.

Presentamos a SARA, ANTÍA, HÉCTOR, GIOVANNA, CARMEN, AITOR, MARTIÑO, PAULA, HELENA E ALBA, alumnado de 3º e 4º da ESO e de 1º de BACHARELATO que xa están colaborando nos labores da Biblio Carballeira nos diferentes recreos.

BENVIDAS E GRAZAS. BIBLIO CARBALLEIRA TEN UN EQUIPAZO!

 

24 de OUTUBRO-DÍA DA BIBLIOTECA

ONDE HAI UNHA BIBLIOTECA HAI UNHA LUZ que traspasa todos os muros, unha luz que se fai máis intensa cando medran as persoas que a incorporan ás súas vidas. As mesmas persoas que logo, ao saíren por rúas e prazas, levarán canda elas o reflexo desa luz, a semente dese mundo novo que algún día faremos agromar. Un mundo máis solidario, máis plural, máis culto, máis xusto. Un mundo onde non se escoite a voz adormecedora dos poderosos, senón as palabras múltiples e diversas de todas as persoas que habitamos esta casa común que é o noso planeta.

Un mundo de palabras, Agustín Fernández Paz

 

Así celebramos o Día das Bibliotecas, recomendando as nosas lecturas preferidas.

Feliz día.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut