ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR. VOTACIÓNS DE PAIS / NAIS / TITORES/AS LEGAIS DO ALUMNADO