Libros de texto e material didáctico - Curso 2022/2023

Publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán durante o vindeiro curso 2021/2022.

Acceda ao ficheiro anexo para coñecer o detalle por niveis e materias de cada recurso:

FITOFALADOIRO

 

Durante este curso 2021-2022 o noso centro participou no proxecto Fitofaladoiro Ons, incluído dentro do Plan Proxecta, cuxo obxectivo principal consistiu en facer unha labor de investigación sobre o tipo de vexetación da nosa contorna máis próxima. O ámbito familiar e veciñal foi unha das principais fontes de información acerca dos nomes e diferentes usos das plantas, que os propios rapaces e rapazas rexistraron nun herbario. A concienciación da importancia de preservar o noso patrimonio e do proveito da memoria colectiva así como o fomento do uso do galego, foron outros dos obxectivos que promoveron as actividades incluídas no proxecto.

     Na web do FITOFALADOIRO ONS recóllense os resultados deste traballo no que, ademais da Biblioteca, participaron os departamentos de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Lingua e Literatura Galega, Educación Física e Debuxo.

RAFTING NO MIÑO

31/05/2022 17:00
Etc/GMT+1

E voltamos á normalidade post-COVID retomando o tradicional rafting de final de curso. Despois de 2 anos acudimos á nosa cita anual co  río, o "pai Miño" para desfrutarmos coas súas augas e co seu verdor.

E alí estaba o alumnado de 3º e 4º do Illa de Ons cumprindo co ritual

Berrando, cantando e saltando ó río

 

 

ED330B - Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2022/23

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (código de procedemento ED330B). (DOG nº 95 do 180 de maio de 2022).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (Anexos I e II) dispoñible na aplicación informática Fondolibros, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes  nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365.

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

Prazo de presentación:

19/05/2022 - 22/06/2022

Normativa de avaliación e promoción para o curso 2021/2022

Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, publícanse os criterios de promoción e os criterios de titulación que resultarán de aplicación no curso 2021-2022.

De acordo coa disposición transitoria cuarta da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG Núm. 29 do 11 de febreiro de 2022).

Consulte o arquivo anexo.

Sorteo do número premiado a prol da excursión de fin de curso

Publicamos o resultado do sortero realizado no día de hoxe, 25 de abril, do número gañador das rifas para a financiación da excursión de fin de curso do alumnado de 4º de ESO.

O premio consiste nun xantar ou unha cea para dúas persoas nun restaurante da nosa vila.

O número ganador é: 

 00258

Para máis información, poden cantactar co secretario do centro.

 

Alumnado admitido para o curso 2022/2023

Comunicamos que foi admitido todo o alumnado que presentou a solicitude de admisión para a ESO para o vindeiro curso 2022/2023.

A listaxe provisional de admitidos pode consultarse no taboleiro de anuncios da Secretaría do centro ou a través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado empregando, neste caso, a Chave365 ou certificado dixital.

Contra esta listaxe pode interpoñerse reclamación na secretaría do centro do 25 de abril ata o 29 de abril incluído.

 De non haber reclamacións, esta listaxe pasará a ser definitiva. A impugnaión desta lista definitiva poderase realizar mediante recurso de alzada ante a Xefatura Territorial de Pontevedea da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

EXPLORANDO OS MUNDOS VIRTUAIS

PROXECTO D'TEC: "EXPLORANDO OS MUNDOS VIRTUAIS"           CIS Tecnoloxía e Deseño – innovar es crecer

As tecnólogas e tecnólogos de 4ºESO achegarónse á realidade aumentada (AR) e á realidade virtual (VR) grazas á participación no proxecto educativo "Explorando os mundos virtuais" desenvolvido polo CIS de Ferrol.

Foi un proxecto eminentemente práctico, no que o alumnado pasou de ser usuario a ser creador. Familiarizámonos con moitas aplicacións e a plataforma Cospaces foi a principal protagonista do proxecto.
O CIS cedeunos un kit composto por licenzas de programas, lentes VR para integrar os móbiles, camisetas e Merge Cubes.

O alumnado foi quen de crear un mundo espacial, unha peceira, unha casa chea de vida, unha visita virtual a distintos espazos do instituto ou de facer un Book Report dun dos seus libros favoritos empregando ferramentas de AR e VR. 

 @Xunta @galiciacrece @axenciaGAIN #programaDtec #MundosVirtuais

Conferencia "La inteligencia artificial no es ciencia ficción"

O alumnado de 4º ESO asistiu, o xoves 9 de decembro, á charla “La inteligencia artificial no es ciencia ficción" no salón de actos do instituto, impartida por Amparo Alonso Betanzos, catedrática da Área de Computación e Intelixencia Artificial da Universidade de A Coruña, coordinadora do grupo LIDI (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial) e presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial.

Da colaboración entre a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Deputación de Pontevedra xurde a II Edición do Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos. Neste ciclo de conferencias nos centros de ensino, que pretenden difundir ciencia e tecnoloxía, abórdanse distintas temáticas con repercusión na sociedade, ademais de promover o enorme traballo científico levado a cabo en Galicia. 

 

Distribuir contido