ANPA

Xunta Directiva da ANPA (17/06/2019)

ANPA Moraima do IES Illa de Ons

A Pedra, 51

36930, Bueu

Núm. Rex.: 1998-4777-1

NIF: G36327484

Tlfno.: 655 760 469

Correo-e: anpa@iesillaons.com

CARGOS

NOME

Presidente

María del Carmen Nores Portela

Vicepresidenta

Iván Novas García

Secretaria

Lucía Juncal Cruz

Tesoureira

María del Carmen Hermida Aguiar

Vogais

Sonia Portela Leal

Rosa María Ferradás Gómez

Colaboradores/as

Manuela Millan Otero

Beatriz Piñeiro González

 

Distribuir contido