ANPA

Información e contacto ANPA A Moraima

Asociación de Nais e Pais de Alumnos

“A Moraima” IES Illa de Ons

Rúa A Pedra, 51  36930 Bueu

Rexistro núm. 1988-4777-1  anpa@iesillaons.com

CIF G36327484  Tfno. 655 760 469

 


A CUOTA (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

A conta da ANPA en Caixa Bank - ES34 2100 4730 0102 0018 6950.

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar:

NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

O período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.

 

Xunta Directiva da ANPA (22/01/2021)

ANPA Moraima do IES Illa de Ons

A Pedra, 51

36930, Bueu

Núm. Rex.: 1998-4777-1

NIF: G36327484

Tlfno.: 655 760 469

Correo-e: anpa@iesillaons.com

CARGOS

NOME

Presidenta

María del Carmen Nores Portela

Vicepresidente

Miriam Cabanelas Estévez

Secretaria

Lucía Juncal Cruz

Tesoureira

María del Carmen Hermida Aguiar

Vogais

Sonia Portela Leal

Beatriz Piñeiro González

Rosa María Ferradás Gómez

 

 

 A CUOTA  (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

conta da ANPA en ES34 2100 4730 0102 0018 6950 (Caixa Bank)

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar: NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

ANPA A MORAIMA

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Calquera pai/nai/titor legal dun alumno/a do centro, poderá realizar peticións nas asembleas, expoñer calquera queixa, suxestión, etc. En calquera caso, os non asociados asistirán a asemblea con voz pero sen voto.


Data: Venres 22 de xaneiro de 2021.
Hora: 18:00 h en primeira e única convocatoria.
Lugar: Vídeo conferencia mediante a aplicación Google Meet.

As persoas interesadas deberán enviar unha mensaxe de Whatsapp ao teléfono da ANPA (655 76 04 69)

ORDE DO DÍA:


1) Presentación das novas incorporacións á Xunta Directiva
2) Distribución de funcións da nova Xunta Directiva
3) Quenda de intervencións.

Animámosvos a participar e agradecemos de antemán a vosa colaboración para difundir esta convocatoria entre os vosos coñecidos.

Distribuir contido