ANPA

Xunta Directiva da ANPA (17/06/2019)

ANPA Moraima do IES Illa de Ons

A Pedra, 51

36930, Bueu

Núm. Rex.: 1998-4777-1

NIF: G36327484

Tlfno.: 655 760 469

Correo-e: anpa@iesillaons.com

CARGOS

NOME

Presidenta

María del Carmen Nores Portela

Vicepresidente

Iván Novas García

Secretaria

Lucía Juncal Cruz

Tesoureira

María del Carmen Hermida Aguiar

Vogais

Sonia Portela Leal

Rosa María Ferradás Gómez

Colaboradores/as

Manuela Millan Otero

Beatriz Piñeiro González

 A CUOTA  (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

conta da ANPA en ES34 2100 4730 0102 0018 6950 (Caixa Bank)

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar: NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.

Información e contacto ANPA A Moraima

Asociación de Nais e Pais de Alumnos

“A Moraima” IES Illa de Ons

Rúa A Pedra, 51  36930 Bueu

Rexistro núm. 1988-4777-1  anpa@iesillaons.com

CIF G36327484  Tfno. 655 760 469

 


A CUOTA (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

A conta da ANPA en Caixa Bank - ES34 2100 4730 0102 0018 6950.

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar:

NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

O período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.

 
Distribuir contido