Secretaría

Libros de texto e material didáctico curso 2020/2021

Publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán durante o vindeiro curso 2020/2021.

Acceda ao ficheiro anexo para coñecer o detalle por niveis e materias de cada recurso:

 

Devolución de préstamos da Biblioteca, ordenadores EDIXGAL e Fondo Solidario de libros de texto

 

Xoves 25 e venres día 26 de xuño
En horario de 09:00 a 14:00 h.
 
Secretaría
 
Devolución de chaves dos armarios
 
Biblioteca
 
Devolución de todos os préstamos da Biblioteca
 
Ordenadores EDIXGAL
 
Alumnado de 2º de ESO que promocione para 3º
O alumnado de 1º de ESO non está obrigado a devolver
 
Ordenadores en préstamo por motivo do confinamento
 
Alumnado que recibiu ordenadores para o seguimento das clases en liña.
 
Fondo solidario de libros de texto
 
Devolución de libros en préstamo do curso 2019/2020
Alumnado de 3º e 4º de ESO

 

Calendario de trámites de fin de curso

 Xuño / xullo 2020.
Fondo solidario de libros de texto, axudas para adquisición de libros de texto e material escolar
O venres 19 de xuño remata o prazo de solicitudes  
ENTREGA DE BOLETÍNS DE NOTAS

Martes día 23 de xuño

1º ESO – 10:00 h
2º ESO – 11:00 h
3º ESO – 12:00 h
4º ESO – 13:00 h

RECLAMACIÓNS

Xoves 25 e venres día 26 de xuño  
 
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS CURSO 2020/2021
O prazo oficial remata o 10 de Xullo
En horario de 09:00 a 14:00 h.
1º de ESO:  luns 29 de xuño
(Alumnado procedente do CEIP Plurilingüe Montemogos e do CPR Virxe Milagrosa)
1º de ESO:  martes 30 de xuño
(Alumnado procedente do CEIP Plurilingüe Torre Cela, do CEIP Plurilingüe A Pedra e do CEIP de Ardán)
2º de ESO: mércores 01 de xullo
3º de ESO: xoves 02 de xullo
4º de ESO: venres 03 de xullo

Lista de admitidos para o curso 2020/2021

Desde o día 01 de xuño xa está publicada no taboleiro do centro a lista de alumnado admitido para o vindeiro curso 2020/2021.

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG nº 96 do 19 de maio de 2020).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

Prazo de presentación:

20/05/2020 - 19/06/2020

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

INSTRUCIÓNS E MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN Á SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS NO IES ILLA DE ONS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

Presentación Curso escolar 2019/2020

Presentación Curso escolar 2019/2020

De acordo coa ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020, o vindeiro luns día 16 de setembro dará comenzo o novo curso.

Vai ser unha xornada de presentación en horario de 12:00 ás 13:00 h.

Haberá servizo de transporte escolar de entrada e saída do centro.

O seguinte día, martes 17 de setembro, o horario será o habitual do centro: de 08:50 a 14:25 h.

Prégase que os usuarios do transporte estean con suficiente antelación nas paradas correspondentes.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Curso 2019/2020

 IMPORTANTE:

No caso de separación ou divorcio, as solicitudes terán que asinalas os dou proxenitores, agás no caso no que a patria potestade estea atribuía exclusivamente a un deles. 

XUNTAR COA SOLICITUDE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 

·        Copia do DNI do alumno ou alumna

·        Copia do libro de familia

·        Certificación de matrícula do centro de orixe

·        No caso de separación ou divorcio, resolución xudicial correspondente

Prazo de presentación da solicitude: do 01 ao 20 de marzo de 2019

Enlace coa páxina oficial: Admisión alumnado

Pódense descargar os arquivos adxuntos a continuación:

Información provisional de prazas vacantes:

 

Curso

Prazas
ofertadas

Permanencias
reservas

Vacantes

1º ESO

60

39

21

2º ESO

60

33

27

3º ESO

60

35

25

4º ESO

60

27

33

 

 

 

Distribuir contido