Organigrama

ORGANIGRAMA

  EQUIPO DIRECTIVO:

             Ana Belén Castro Márquez.............................................. Directora

            Yolanda Martínez Rodil..................................................... Xefa de Estudos

            Vítor Lourenzo Varela.. ....................................................Secretaria

 

MEMBROS DA CCP 2020-2021                        DEPARTAMENTO

 

           1.Ana Belén Castro Márquez.............................................Directora.

           2. Yolanda Martínez Rodil.................................................Xefa de Estudos.

           3. Amalia Graña Barros....................................................Lingua Galega.

           4. María Rodríguez Romano...............................................Bioloxía.

           5. Diana Vilas Meis.........................................................Xeografía e H.

           6. Antonio Omil Beloso..................................................E.F, Extraescolares.

           7. Olalla García San León..................................................E. Plástica V.A.

           8. María Pérez Fernández de Córdoba...................................Matemáticas.

           9. Esther Lorenzo Fontenla..................................................Inglés.

         10. María Luísa Mallo Camaño...............................................Lingua Castelá.

         11. María Teresa García Díaz.................................................Música.

         12. Silvia Paz Pena...............................................................Orientación.

         13. Iolanda María Veloso Ríos................................................Francés.

         14. Juan Manuel Pérez González.............................................Relixión.

         15.  Sonia Rosales Resille.....................................................Tecnoloxía.

         17  Xoán Xosé Rodríguez Rivas.............................................Equipo. D. L.

        

 

PLAN  LECTOR:

Olalla García San León,Yolanda Martínez Rodil,Antón Guitián Fernández,  María Rodríguez Romano, María Luísa Mallo Camaño, Diana Vilas Meis, Vitor Lourenzo Varela, Esther Mª. Lorenzo Fontenla, María Pérez Fernández de Córdoba, María Iolanda Veloso Ríos.

 

BIBLIOTECA:

Olalla García San León,  María Luísa Mallo Camaño, Antón Guitián.

 

 

EXTRAESCOLARES:

Antonio Omil

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA :

 

  Anabel Castro Márquez, Sonia Rosales Resille, Silvia Paz Pena, María Teresa García Díaz, Vitor Lourenzo Varela, Yolanda Martínez Rodil, Mónica Camaño Portela.

 

PLAN DE IGUALDADE:

Anabel Castro Márquez, Olalla García San León, María Rodríguez Romano,
 María Teresa García Díaz, Diana Vilas Meis,

Plan TIC:

 

Óscar Rodríguez García, Antón Guitián Fernández, Vitor Lourenzo Varela, Juan Manuel Pérez González.

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA:

 

 Xoán Rodríguez, Antonio Omil, Antón Guitián, Olalla García San León, Amalia Graña Barros.

Distribuir contido