Organigrama

ORGANIGRAMA

  EQUIPO DIRECTIVO:

             Ana Belén Castro Márquez.............................................. Directora

            Yolanda Martínez Rodil..................................................... Xefa de Estudos

             Mónica Camaño Portela....................................................Secretaria

 

MEMBROS DA CCP 2020-2021                        DEPARTAMENTO

 

           1.Ana Belén Castro Márquez.............................................Directora.

           2. Yolanda Martínez Rodil.................................................Xefa de Estudos.

           3. Amalia Graña Barros....................................................Lingua Galega.

           4. María Rodríguez Romano...............................................Bioloxía.

           5. Diana Vilas Meis.........................................................Xeografía e H.

           5. Valeriano García Pumares..............................................Física e Química.

           6. Antonio Omil Beloso...............................................E.F, Extraescolares.

           7. Olalla García San León..................................................E. Plástica V.A.

           8. María Pérez Fernández de Córdoba...................................Matemáticas.

           9. Esther Lorenzo Fontenla..................................................Inglés.

         10. María Luísa Mallo Camaño...............................................Lingua Castelá.

         11. María Teresa García Díaz.................................................Música.

         12. Silvia Paz Pena...............................................................Orientación.

         13. Iolanda María Veloso Ríos................................................Francés.

         14. Juan Manuel Pérez González.............................................Relixión.

         15.  Sonia Rosales Resille.....................................................Tecnoloxía.

         17  Xoán Xosé Rodríguez Rivas.............................................Equipo. D. L.

        

 

PLAN  LECTOR:

Olalla García San León,Mónica Camaño, Juan M.Pérez, Yolanda Martínez,

  María Rodríguez Romano, Antón Guitián Fernández,  María Rodríguez Romano, María Luísa Mallo Camaño, Diana Vilas Meis.

 

BIBLIOTECA:

Olalla García San León,  María Luísa Mallo Camaño, Antón Guitián.

 

 

EXTRAESCOLARES:

Antonio Omil

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA :

 

  Anabel Castro Márquez, Sonia Rosales, Silvia Paz, Teté García, Olalla García,Martiño Meira,

 

Plan TIC:

 

Óscar Rodríguez, Antón Guitián,  Olalla García  San León.

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA:

 

 Xoán Rodríguez, Antonio Omil, Antón Guitián, Olalla García San León, Óscar Rodríguez, Martiño Meira.

 

Distribuir contido