Organigrama

ORGANIGRAMA

  EQUIPO DIRECTIVO:

             X.Antón Guitián Fernández...........................................................  Director

             Óscar Rodríguez García...............................................................  Xefe de Estudos            

             Mª.Sonia Rosales Resille..............................................................  Secretaria

 

MEMBROS DA CCP 2018-2019                        DEPARTAMENTO

 

           1.X.Antón Guitián Fernández......................................................    Director.

           2. Óscar Rodríguez García..........................................................   Xefe de Estudos.

           3. Xoán  Xosé Rodríguez  Rivas...................................................   Galego.

           4. María Rodríguez Romano.........................................................   Bioloxía.

           5. Óscar Rodríguez  García.........................................................   CCSS.

           5. Mónica Camaño Portela..........................................................  Física e Química.

           6. Antonio Omil Beloso...............................................................  Educación Física,Extraescolares.

           7. Olalla García San León.............................................................. Educación Plástica.

           8. María Pérez Fernández de Córdoba...............................................  Matemáticas.

           9. Yolanda Martínez Rodil.............................................................. Inglés.

         10. María Luísa Mallo Camaño.......................................................... Lingua Castelá.

         11. Teté García Díaz.....................................................................  Música. Secretaria CCP.

         12. Silvia Paz Pena............................................................. .........  Orientación.

         13. Ana Belén Castro Márquez.........................................................  Francés.

         14. Juan Manuel Pérez González......................................................  Relixión.

         15. Enrique Pérez .......................................................................  Tecnoloxía.

         16  Xoán Xosé Rodríguez Rivas......................................................... Equipo Dinamización Lingüística.

 

PLAN  LECTOR:

Olalla García San León,Mónica Camaño, Juan M.Pérez, Yolanda Martínez,

  María Rodríguez Romano, Antón Guitián Fernández,  María Rodríguez Romano, , María Luísa Mallo Camaño, Lourdes Garrido Campos , Diana Vilas Meis.

 

BIBLIOTECA:

Olalla García San León,  Xoán Rodríguez Rivas

María Luísa Mallo Camaño, Lourdes Garrido Campos, Antón Guitián.

 

 

EXTRAESCOLARES:

Antonio Omil

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA :

 

  Óscar Rodríguez, Sonia Rosales, Silvia Paz, Teté García, Olalla García,

Martiño Meira, Ana Belén Castro Márquez,Antón Guitián.

 

Plan TIC:

 

Óscar Rodríguez, Antón Guitián,  Olalla García  San León.

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA:

 

 Xoán Rodríguez, Antonio Omil, Antón Guitián, Olalla García San León, Óscar Rodríguez,

Martiño Meira.

 

Distribuir contido