Física e química

EXAMES EN MARZO

 

 

 

CONTIDOS

GRUPO

 DATA

 

Tema 6: A estrutura da Terra

Tema 7: A dinámica da Terra

 

 

2º A e 2º B

 

Venres-28-marzo

 

Tema 4: Os átomos e a súa complexidade

Tema 5: Elementos e compostos (1ª metade)

 

 

3º A e 3º B

 

Luns-24-marzo

1ª PROBA PENDENTES

O alumnado con materia pendente de Ciencias da Natureza de 2º ESO e Física e Química de 3º ESO entregará o traballo proposto por este departamento antes do 19 de decembro, para poder así ser corrixido e devolto antes das vacacións de Nadal. O primeiro exame terá lugar o 17 de xaneiro.

EXAMES DECEMBRO

CONTIDOS

GRUPO

DATA

Tema 4: A función de reprodución

2º A

Venres-13-decembro

Tema 4: A función de reprodución

2º B

Martes-10-decembro

Tema 2: Os sistemas materiais

3º A

Luns-9-decembro

Tema 2: Os sistemas materiais

3º B

Luns-9-decembro

Tema 2: As forzas    Tema 3: A Terra no universo

4º A

Martes-10-decembro

Tema 2: As forzas    Tema 3: A Terra no universo

4º B

Luns-9-decembro

Distribuir contido