ANPA

Información e contacto ANPA A Moraima

Asociación de Nais e Pais de Alumnos

“A Moraima” IES Illa de Ons

Rúa A Pedra, 51  36930 Bueu

Rexistro núm. 1988-4777-1  anpa@iesillaons.com

CIF G36327484  Tfno. 627 44 10 58

 


A CUOTA (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

A conta da ANPA en ABANCA: ES82 2080 5017 5930 0015 1376.

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar:

NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2018/2019

O período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ANPA “A MORAIMA” DO IES ILLA DE ONS E O COMERCIO LOCAL DE BUEU

PUBLICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ANPA “A MORAIMA” DO IES ILLA DE ONS E O COMERCIO LOCAL DE BUEU

INFÓRMASE ÓS SOCIOS DE QUE:
Que o/a asociado/a(*), deberá ostentar tal condición para o acceso(**) á campaña co seu comercio, e acreditar tal condición, para o ano académico en curso, mediante a exhibición do oportuno carné da ANPA debidamente selado.
(*)segundo os artigos 7º e 8º dos Estatutos da ANPA
(**) segundo o artigo 9º.4 dos Estatutos da ANPA.

 

Distribuir contido