Skip to Content

Autorización para a recollida de títulos 

Autorización para a recollida de títulos

Para facer unha solicitude que non teña un impreso específico pódese usar a seguinte instancia xenérica:

INSTANCIA DE SOLICITUDE XENÉRICA

 

 

 

 

Nos seguintes links tes información sobre todas as materias que ofertamos e que se poden escoller nos distintos cursos de ESO e de Bacharelato.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO CIENCIAS

1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

2º BACHARELATO CIENCIAS

2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Consuelo Trillo Lago (Directora do Instituto)

Sonia Belén López Bugeiro (Xefa de Estudos)

Serxio Iglesias Rodríguez (Xefe de estudos de adultos)

Antonio Alberto Hernández Taboada (Secretario do Instituto)

Fernando Luis Abad Bello (Representante do Persoal non docente)

Emilia María Trillo Lojo (Representante do Concello de Cee)

Bibiana Bértoa Cambón (Representante do Profesorado)

Sergio José Carballo Pérez (Representante do Profesorado)

Marina Concepción Gómez Pose (Representante do Profesorado)

José Lebrancón Nieto (Representante do Profesorado)

Cristina Ledo Regal (Representante do Profesorado)

Silvia Santamaría Canosa (Representante do Profesorado)

Juan Manuel Suárez Lago (Representante do Profesorado)

Ana Isabel Piñeiro Freire (Representante da ANPA)

Enrique Castro Conde (Representante do Alumnado)

Sandra Marcote Pequeño (Representante do Alumnado)

Micaela Martínez Martínez (Representante do Alumnado)

Verónica Romero Liñeiro (Representante do Alumnado)

 

NORMATIVA:
LEI ORGÁNICA 2/2006, do 30 de maio de educación (LOE)
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa
LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)
 
DOCUMENTOS:

Impresos de permiso do profesorado:
 
 
 
 
 

NOFC:
 
 
 

 PXA:
 

 


 

PLAN DIXITAL DE CENTRO:

          PLAN DIXITAL DE CENTRO  

 


 

DOCUMENTOS ALUMNADO:

 
 
 

 
DOCUMENTOS DE CICLOS FORMATIVOS:
 by Dr. Radut