Skip to Content

Lexislación

Lexislación

LEXISLACIÓN NO ÁMBITO DO ENSINO

 

 • LOMCE: Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Ligazón.
 • LOE: Lei orgánica 2/2006 de 5 de maio de educación. Ligazón.
 • Decreto 133/2007 que regula as ensinanzas da ESO. Ligazón.
 • Orde do 6 de setembro 2007 que desenvolve a implantación da ESO. Ligazón.
 • Orde do 21 de decembro 2007 que regula a avaliación na ESO. Ligazón.
 • Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación. Ligazón.
 • Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se estable a ordenación e o currículo de bacharelato. Ligazón.
 • Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato. Ligazón
 • Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a aplicación da sentenza do 2 de febreiro de 2009 da sala Terceira  do Tribunal Xupremo sobre a avaliación e promoción en primeiro de bacharelato (modificación da orde do 24 de xuño 2008). Ligazón
 • Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato. Ligazón.
 • Instruccións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a promoción no bacharelato no réxime ordinario, dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 12/1990, do 3 de outubro, a outro da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio. Ligazón
 • Decreto 114/2012, do 1 de Xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo en Galicia. Ligazón
 • Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regualn o desenvolvemento a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. Ligazón
Distribuir contido


by Dr. Radut