Adaptacións das programacions, 3º trimestre

Achegamos as modificacións ás programacións feitas polos diferentes departamentos didácticos de ESO, Bacharelato, ESA  e Ciclos Fromativos segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Bioloxía e Xeoloxía Debuxo Economía Educación Física Filosofía Física e Química
Francés Inglés Latín e Grego Lingua Castelá Lingua Galega Matemáticas
Música Relixión  Tecnoloxía Xeografia e Historia ESA3 A. Ci ESA 4 A.Ci
FPB Mant. Vehículos FPB Fab. e Montaxe    FOL    
CM Frío CM Mantemento CM Soldadura CM Vehículos ZM Calor ZM Mantemento

Matricula 2º Ciclos Medios e FCT para o vindeiro curso

Ante a situación provocada pola pandemia do COVID-19 esta ano é posible realizar a matricula para o curso 2020-2021 sin necesidade de acudir ao centro educativo para o alumnado que promocione a 2º de CM ou que se matricule no módulo de FCT , as instruccións son as seguintes :

1-Enviar un correo co seguinte texto:

D. ............................................... con DNI..........................alumno/a do Ciclo Medio de ...................................................... solicita a matricula para o curso escolar 2020-2021 no IES de Fene

2- No Asunto Indicar:  Solicitude de matricula en 2º CM  ou  Solicitude no módulo de FCT

3. Achegar fotocopia ou foto do DNI por ambas caras

NOTA: A documentación do pago de Seguro escolar (-27 anos), as 2 fotos e a cumprimentación dos documentos correspondentes realizaranse nos primeiros dias do curso escolar.

Publicación das notas e periodo de reclamacións

A entrega de notas da avaliación ordinaria para todo o alumnado terá lugar o vindiero xoves 25 de xuño por ABALAR MOBIL

O alumnado de ESO virá ao centro a partires do luns 29 para recoller o boletín de notas en papel, dado que tamén se lle entregará o consello orientador que non se pode enviar por Abalar

O periodo de reclamacións é de dous días hábiles  a partir do día seguinte á publicación das notas en Abalar

A Chandeleur 2020 no IES de Fene

Como o ano pasado, os alumnos e as alumnas celebraron o "Chandeleur" (A Candelaria) no mes de febreiro facendo e comendo "crêpes". Que ben o pasaron!

Se non ves o vídeo, clicar aquí 

Fondo solidario de libros de texto - 2020-2021

Na ligazón que se achega a continuación pódese consultar a información, requisitos e prazos para solicitar axudas para libros de texto para o curso 2020-2021, así como descargar os impresos de solicitude das axudas, Anexos I e II da Orde

 Información Fondo Solidario de libros de texto

 Solicitude de fondo de libros e material escolar curso 2019-2020

Orde de participacion no fondo solidario

Reanudación das clases presenciais, de xeito voluntario, para o alumnado de 2º de bacharelato e de formación profesional

O vindeiro luns 25 reanudaranse as clases de xeito voluntario para aquel alumnado de 2º de bacharelato, 2º de ciclos medios e modular que realice en setembro a FCT. Na web da consellería está un resumo das normas, que aínda pode sofrir cambios, xa que está pendente de deliberación e aprobación despois da reunión do venres cos sindicatos

Reanudación das clases

 

KAHOOT das LETRAS GALEGAS

O departamento de Lingua Galega organiza este ano un Kahoot para os diversos niveis educativos e profesorado con motivo das Letras Galegas. Animádevos a participar!!!:

1º e 2º ESO     3º e 4º ESO     Bacharelato     ESA, Ciclos básico, medio e modular     Profes

Data límite: 28 de maio

Día das Letras Galegas, Carvalho Calero. Concurso de Haikus

O vindeiro día 17 de maio celebrase o Día das Letras galegas, unha xornada moi especial que este ano adícase ao escritor, filólogo e mestre ferrolán Carvalho Calero. Dende o IES de Fene non queremos deixar de celebrar tan senlleira data e animámosvos a descubrir a sua obra; ademais, para desfrutar da escritura en galego e deixar fluír a vosa creatividade o Departamento de Galego e o EDLG propóñenvos un concurso de Haikus ilustrados ao que está convidado a participar todo o alumnado.

CONCURSO de Haikus ilustrados ¿que é un Haiku?

Trátase dun pequeno poema de orixe xaponés que se escriben en 3 versos sin rima. Normalmente falan de momentos da vida cotiá ou a imaxes da natureza. Propoñémosvos que elaboredes un haiku que faga referencia ao voso día a día durante á corentena e o ilustredes cunha fotografía. Un xurado composto por un membro do departamento de galego, un do EDLG, un do equipo directivo, un da biblioteca e un persoal non docente decidirá cales son os tres mellores haikus e as tres mellores verbas ilustradas. Os galardoados recibirán un lote de libros e agasallos cada un e o seu haiku publicarase na revista do instituto e na páxina web do centro.

Envía o teu Haiku antes do 22 de maio ao correo ies.fene@edu.xunta.gal co asunto HAIKU, así como o teu nome, apelidos e curso

Velaquí algúns exemplos de Haikus feitos por profes do centro:

Alex Cari  Carpente  Cris M.  Laura Maika
 Alex  Cari  Carpente  Cris M.  Laura Maika
Marga Mouriz Rocío Sonia S.  Vanessa  
 Marga 
Mouriz Rocío Sonia S.  Vanessa  

CALENDARIO DE ADMISIÓN - Curso 2020-2021

Achégase o calendario de admisión para o vindeiro curso, para o alumnado de ESO procedente de centros de Educacion Primaria

 Calendario de admisión - curso 2020-2021  

Debido á suspensión de clases o pasado 16 de marzo, o prazo de admisión quedou tamén suspendido temporalmente.

Publícase a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021.

Restablecese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O horario de artención ao público é de 10:00 a 13:00 horas. As persoas que acudan ao centro para presentar a documentación han de cumprir as normas sanitarias establecidas, so poderá estar unha persoa no interior das instalacions e as demais esperarán fora mantendo as distancias 

Instruccións para o terceiro trimestre

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

 Ver documento   Preguntas e respostas  para ESO e Bacharelato 

NOVO! Ver documento   Preguntas e respostas para Ciclos Formativos

Actividades para o período de suspensión das clases presenciais

 

Materia/ciclo/Estudos Docente Cursos Mensaxe
Varios  Varios 3º e 4º ESO e 1º e 2º Bac

Revisar o seu correo @iesdefene.gal, xa que algúns docentes estan enviándolles aí as súas actividades

Ciencias  Inma e Antonio todos, e mais FQ de 2ºA ESO

Revisar as correspondentes aulas virtuais e fotocopiadora virtual, alí terán as actividades a realizar para estes dias

Ed. Física Isidro Todos

Na fotocopiadora virtual hai 3 rutinas de exercicios para 3 niveis diferentes, e ademais unhas recomendacións para deportistas que están enviando as federacións

Ed. Plástica e Visual Luisa 1º ESO

Teñen actividades na aula virtual. Os alumnos e alumnas deben inscribirse no curso

ESA Fernando ESA IV-Ambito Social

A través do grupo de correo

Fisica e Quimica, TICs e Programacion Begoña Todos

Consultar tarefas nas aulas virtuais . Deben actualizar o correo en Moodle co fin de que a profesora poida comunicarse co alumnado

Fisica e Química Marga 3º ESO e Quim_2ºBac

Hai tarefas na aula virtual, que se irán ampliando nos vindeiros días. Hai foro para comunicación

FOL Diego 1º e 2º de Auto Teñen tarefas que lles foron enviadas por correo electrónico
FOL Fátima Todos Teñen actividades de repaso e tarefas na habitual aula virtual e Google Drive
FPB Fabric. e Montaxe Maika 1º FPB FM Teñen actividades de Ciencias Aplicadas I na Aula virtual
FPB Fabric. e Montaxe Dani 1º FPB FM Teñen actividades na Aula Virtual
FPB Fabric. e Montaxe Rocío 1º FPB FM Hai tarefas na fotocopiadora virtual
FPB Fabric. e Montaxe Fernando 1º FPB FM Hai tarefas na fotocopiadora virtual  e de Sixa de Comunicacion e Sociedade
FPB Fabric. e Montaxe Violeta 1º FPB FM Hai tarefas na fotocopiadora virtual de Inglés
FPB Mantem. vehiculos Pilar 1º FPB MV Hai tarefas na fotocopiadora virtual de Inglés
FPB Mantem. vehiculos Fernando 1º FPB MV Hai tarefas na fotocopiadora virtual do e Sixa de Comunicacion e Sociedade
FPB Mantem. vehiculos María 1º FPB MV Hai novas  tarefas na fotocopiadora virtual  de Comunicacion e Sociedade
FPB Mantem. vehiculos Miguel 1º FPB MV Hai tarefas na fotocopiadora virtual da materia Preparación de superficies e Amovibles
FPB Mantem. vehiculos Angel P. 1º FPB MV Mecanizado e Soldadura.Estudiar da páx. 75 á 107 do libro. Repasar calibre e micrómetro.
FPB Fabric. e Montaxe Mónica 2ºFPB FM Teñen actividades na fotocopiadora virtual
FPB Fabric. e Montaxe Samuel 2º FPB FM Teñen tarefas na aula virtual de Ciencias aplicadas
FPB Fabric. e Montaxe Violeta 2º FPB FM Hai tarefas na fotocopiadora virtual de Ciencias aplicadas
FPB Fabric. e Montaxe María 2º FPB FM Teñen novas tarefas na fotocopiadora virtual  de Comunicacion e Sociedade
FPB Mantem. vehiculos María 2º FPB MV Teñen novas tarefas na fotocopiadora virtual de Comunicacion e Sociedade
FPB Mantem. vehiculos Juan Carlos 2º FPB MV Teñen tarefas na aula virtual no módulo de Mecánica
FPB Mantem. vehiculos Violeta 2º FPB MV Teñen tarefas na fotocopiadora virtual de Inglés
FPB Mantem. vehiculos Laura 2º FPB MV Teñen tarefas na aula virtual do Ambito científico
Francés Sonia M. 1º e 2º ESO  Teñen actividades na Aula Virtual Moodle
Francés Sonia M. 3º e 4º ESO 1º e 2ºBac Teñen actividades en aula virtual Google Classroom
Inglés Pilar 2ºA e 2ºB Hai tarefas na fotocopiadora virtual, tasks
Inglés Isa todos os de Isa Hai tarefas na aula virtual para todos os grupos, a unidade ten o nome de Review para todos
Inglés Violeta 1º e 2º Bac Teñen curso en Google Classroom
Latín, Grego e Cultura clásica Cari Todos os cursos Teñen aula virtual en Google Clasroom
Lingua Galega Leticia 1º ESO A e B Hai novas tarefas na fotocopiadora virtual
Lingua Galega María 2º ESO A e B Hai novas tarefas na fotocopiadora virtual
Lingua galega Sonia Todos os de Soinia Teñen curso en Google Classroom
Lingua Castelá Zeltia 1º ESO Hai tarefas na fotocopiadora virtual e na aula virtual
Matemáticas    1º e 2º ESO Consultar tarefas na aula virtual e seguir as indicacións do docente na materia
Matemáticas   3º e 4º ESO e 1º e 2º Bac Consultar a sua conta @iesdefene.gal e entrar nos cursos Classroom e seguir as indicacións do docente da materia
Oratoria Violeta 2º ESO Teñen novas actividades na fotocopiadora virtual (depto Inglés)
Orientación Maite Pais e nais e alumnado Técnicas de estudo na fotocopiadora virtual
Reforzo Vanessa 1º e 2º ESO Teñen tarefas na aula virtual
Tecnoloxia industrial II Bautista 2º A Bac Na aula virtual co nome desa materia hay documentación e problemas. Poden automatricularse
Vehículos Juan Carlos 1º Ciclo medio Teñen tarefas na aula virtual no módulo de Transmisión
Vehículos Antonio 1º Ciclo medio Teñen tarefas na aula virtual no módulo de Motores
Vehículos Antonio 1º Ciclo medio Teñen tarefas na aula virtual no módulo de Sistemas Auxiliares
Xeografía e Historia Alex 1º e 2º ESO Os alumnos e alumnas deben inscribirse nas correspondentes aulas virtuais, hai tarefas para estes días
Xeografía e Historia Jose Mouriz Todos os de Jose Mouriz A través das aulas de Clasroom
Xeografía e Historia Fernando 3º ESO e 2º Bac A través das aulas de Clasroom

 Iremos poñendo novas informacions aqui. Para calquera consulta coa dirección do centro, escribide un correo electrónico a ies.fene@edu.xunta.es

Probas ABAU 2020 - Modelos de Exame e Probas

Según a web da CIUG as probas ABAU en Galicia serán os días 7, 8 e 9 de xullo

Modelos de Examen ABAU 2020

Instruccións para a realización das probas ABAU 2020

 

Portatiles asignados polo Consello da Xunta para o tempo de corentena polo coronavirus

O Consello da Xunta acordou na súa última xuntanza poñer a disposición dun milleiro de familias con recursos limitados un ordenador portátil e unha conexión á rede (gratuíta grazas á colaboración dos operadores Orange, Vodafone e R), para facilitarlle a este alumnado o seguimento da actividade educativa. No IES de Fene recibiranse tres equipos con conexión gratuíta que se facilitan como préstamo persoal ata que remate o presente curso escolar.

Os criterios para o reparto deberán ter en conta a situación socioeconómica da familia, e as posibilidades de aproveitamento do alumno ou da alumna, con prioridade ao alumnado dos cursos de final de etapa que titulen (4º da ESO, 2º de BACH e 2º de FP) e a aquelas familias que non dispoñan nos seu fogares de ordenador nin de conexión a internet.

As famlias de alumnado do IES de Fene interesados en levar en préstamo algún destes tres portátiles, ou outros dispoñibles no centro sen incluír conexión á rede, podedes escribir un correo electrónico a ies.fene@edu.xunta.es e contactaremos a continuación para valorar as condicións de cada solicitante, e decidirase en base aos criterios anteriores

O prazo para estas solicitudes comeza o xoves 2 de abril e remata o mércores 8 do mesmo mes

O IES de Fene colabora fabricando protectores sanitarios e doando material.

O noso compañeiro Manuel Couceiro, docente do IES de Fene, está colaborando con docentes doutros centros educativos da comarca na fabricación de protectores sanitarios con imporesora 3D, destinados fundamentalmente ao hospital ferrolano Arquitecto Marcide, aínda que tamén o están solicitando outros centros de saúde e hospitais.

Parabéns pola iniciativa, a Manuel e demais compoñentes do grupo!!

Ademais, a petición da consellería, o IES de Fene doou tamén 21 caixas de guantes de 100 unidades, e 152 de mascarillas para uso sanitario

Retrincos de cores - Aprendemos en casa

A orientadora do centro, Maite envíanos esta publicación do COPG (Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia) ao que pertence como colexiada, onde se publica "Retrincos de cores" para traballar cos nenos e nenas nesta emerxencia sanitaria. Está feito dende o GIPCE (Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias ). E un material útil para abordar esta emerxencia sanitaria a través do debuxo. 

 Ademais, en La 2  de RTVE comeza o luns 23 o programa "Aprendemos en casa" un programa que complementa a teleformación. Para o alumnado do IES de Fene, o horario é de 12:00 a 13:00 para 1º e 2º de ESO e de 13:00 a 14:00 para 3º e 4º de ESO

Distribuir contido