Skip to Content

Oferta educativa | Educación Secundaria Semipresencial | Estrutura, Organización, Materiais Didácticos e Guías didácticas

Estrutura Educación Secundaria Semipresencial

Na Educación Secundaria para Adultos o ano académico divídese en dous cuadrimestres:

  • Primeiro Cuadrimestre: da última semana de setembro á primeira semana de febreiro.
  • Segundo Cuadrimestre: da segunda semana de febreiro á última semana de xuño.

En cada un dos cuadrimestres poderán cursarse todos os módulos dun nível, polo que a etapa completa poderá realizarse, con carácter xeral, en dous cursos académicos. Non existe limitación temporal de permanencia nesta modalidade de ensino.

Organización e Secuenciación

Os contidos, adaptados ás necesidades e intereses das persoas adultas, agrúpanse en tres ámbitos:

  • Ámbito Científico-Tecnolóxico (contidos de ciencias naturais, matemáticas, tecnoloxia)
  • Ámbito Comunicación (contidos de lingua castelá, lingua galega e lingua estranxeira)
  • Ámbito Social (contidos de ciencias sociais, xeografia e historia).

Cada un destes ámbitos estructúrase en catro níveis ou módulos (1º, 2º, 3º e 4º) , equivalentes a 1°, 2º, 3° e 4º da E.S.O. Nesta modalidade semipresencial ofértanse simultaneamente os catro módulos en ambos cuadrimestres e o alunado pode incorporarse a calquera deles segundo os estudos realizados previamente ou segundo os ámbitos aprobados no cuadrimestre anterior.

Material Didáctico

Materiais para esta modalidade semipresencial:

 MÓDULO 1

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS Unidade 1

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS Unidade 2

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS Unidade 3

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS Unidade 4

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN Unidade 5

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN Unidade 6

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN Unidade 7

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN Unidade 8

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN Unidade 1

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN Unidade 2

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN Unidade 3

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN Unidade 4

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS Unidade 1

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS Unidade 2

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS Unidade 3

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS Unidade 4

ÁMBITO SOCIAL Unidade 1

ÁMBITO SOCIAL Unidade 2

ÁMBITO SOCIAL Unidade 3

ÁMBITO SOCIAL Unidade 4

MÓDULO 2

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 1

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 2

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 3

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 4

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 5

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 6

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 7

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 8

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 5

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 6

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 7

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 8

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 5

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 6

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 7

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 8

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 5

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 6

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 7

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 8

 

MÓDULO 3

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 1

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 2

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 3

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 4

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 5

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 6

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 7

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 8

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 9

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 10

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 11

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 12

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 9

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 10

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 11

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 12

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 9

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 10

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 11

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 12

MÓDULO 4

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 1

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 2

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 3

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MATEMÁTICAS UNIDADE 4

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 5

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 6

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 7

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO CCNN UNIDADE 8

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 13

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 14

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 15

ÁMBITO COMUNICACIÓN GALEGO-CASTELÁN UNIDADE 16

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 13

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 14

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 15

ÁMBITO COMUNICACIÓN INGLÉS UNIDADE 16

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 13

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 14

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 15

ÁMBITO SOCIAL UNIDADE 16

 

 

Guías didácticas ESA semipresencial

 page | by Dr. Radut