Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía no que se atopa incluida a materia de Informática

Programacións 2023/24

Adxuntas están as programacións das materias dependentes do departamento que tamen están disponibles nas diferentes aulas E-Dixgal das materia.

I Olimpiada de Telecomunicacións

Hoxe tivemos a presentación da I Olimpiada de Telecomunicacións convocada pola Escola de Enseñaría de Telecomunicaión da Universidade de Vigo en colaboración co Colegio Oficiial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de España na que participan 9 alumnos/as de 3º da ESO en dous equipos diferentes. 

Os equipos están xa a pensar en proxectos de telecomunicación para que Escairón cumpra co obxetivo 11 da Axenda 2030 e convertir o noso pobo nunha Cidade intelixente e sostible

A nosa porta cubista

Nun intento de transformación dos espazos educativos do centro e coa intención de repensar e transformarlos en espazos creativos e inspiradores, decidimos darlle cor ás portas de acceso as aulas, comenzando pola porta de 2º ESO.

O alumnado, inspirados por Pablo Picasso (no seu 60 aniversario do falecemento) deseñou a decoración da porta de acceso e procedeu ao seu pintado.

Continuaremos traballando na niña de transformar os espazos, donde tantas horas pasamos ao longo dos días, en espazos o máis inspiradores que poidamos.

Información ás familias materia: Pendentes Tecnoloxía 2º ESO

 

 • Realizarase unha proba escrita no mes de maio, esta proba pesa un 80% da nota final
 • As actividades propostas pesan un 20% da nota final
 • Esas actividades teñen un peso que se mostra a continuación

 

Tabla de notas
Peso Bloque
10% Tema 01: Proceso tecnológico
15% Tema 02: Dibujo técnico
10% Tema 03: El ordenador
10% Tema 04: Materiales de uso técnico
10% Tema 05: La madera
 15%  Tema 06: Estructuras 
 15%  Tema 07: Mecanismos 
 15%   Tema 08: Circuitos eléctricos
       100%                                                                                      

 

 • Se na proba escrita non se acada un 3, considerarase a materia suspensa.
 • Aplicarase o redondeo, indo ao enteiro superior si o primero decimal é igual o superior a 5 e quedarse no enteiro en caso contrario.
 • Todas as actividades evalúanse como a media das notas de todos os intentos.
 • Todas as actividades teñen data máxima de realización o 28 de abril do 2023 as 23:55h.
 • A programación de referencia é a programación de Tecnoloxía de 2º ESO, que pode ver no arquivo adxunto

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

Información ás familias materia: Tecnoloxia e Dixitalización, 1º ESO

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía e Dixitalización

  • Precedemento de avaliación contínua, de tal xeito que se teñen en conta sempre todos os temas dados ata a data.

  • Porcentaxes segundo o tipo de actividades

UD

Título

Descrición

Peso

1

A caixa de Pandora (O traballo dixital)

Procederase ao estudo de programas informáticos que nos permitan realizar traballos (procesador de texto e programas de creaccións de presentacións) así como o coñecemento do dispositivo (o ordenador) e a súa comunicación (redes informáticas)

2 %

2

A senda da creación

Realizarase o estudo do proceso tecnolóxico necesario para a creación de bens e/ou servizos

2%

3

Que sabemos? I

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "A Caixa de Pandora" e "A senda da creación"

20%

4

O lenzo da túa inspiracíon

Ao igual cun pintor expresa a súa inspiración nun lenzo en branco, os tecnólogos emprega o deseño en 2D e 3D. Realizaremos un achegamento ao deseño 2D e 3D ao memos tempo que recoñeceremos as características dos diferentes materiais e o xeito de traballo con eles.

2%

5

A ponte de Tacoma

O mundo que nos rodea está repleto de estruturas, nos coñeceremos os segredos básicos destas para evitar desastres coma o da ponte de Tacoma

2%

6

Que sabemos? II

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "O lenzo da túa inspiración" e "A ponte de Tacoma"

20%

7

A inspiración de Leonardo

Leonardo Da Vinci foi un gran mecánico, desenvolvendo un sin fin de mecanismos coa intenicón de mellorar a vida dos seus conxéneres, nos, iniciarémos nos segredos dos mecanismos

2%

8

O raio da morte

Ao igual que Tesla tentou de terminar con todos os conflictos bélicos do seu tempo co emprego da electrecidade no seu famoso "raio da morte" nos tentaremos de coñecer os segredos da electricidade co fín de poder aplicala para conseguir un futuro meior.

2%

9

Que sabemos? III

Precederase a una proba escrita sobre os coñecementos adquiridos nas UD "A inspiración de Leonardo" e "O raio da morte."

20%

10

A escaleira de Jacob

Ao igual que os anxos empregan a escaleira de Jacob para subir e baixar dos ceos, nos empregaremos a programación de a robótica para tentar acadar o paraiso terreal.

10%

11

O teu cachivache

Chegou o tempo por en práctica todo o que levas aprendido neste curso, deberás solventar o reto que se te presentará seguindo o proceso tecnolóxico.

18%

 • No caso de no haber notas dun dos dous elementos trasladarase a porcentaxe ao outro.

 • Aplicarase de xeito xeral o truncamento, é decir, eliminarase a parte decimal da nota, quedando esta có enteiro. No caso de participar activamente en actividades voluntarias o alumnado pode conseguir o dereito ao redondeo, indo ao enterio superior si o primeiro decimal é igual ou superior a 5 e quedarase no enteiro en caso contrario.

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

 

Información ás familias materia: Tecnoloxia, 2º ESO

Información

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía

 

Sistema de calificación da materia de Tecnoloxía

  • Precedemento de avaliación contínua, de tal xeito que se teñen en conta sempre todos os temas dados ata a data.

  • Porcentaxes segundo o tipo de actividades

Peso

Bloque

Exámes

Traballos

10 %

Tema 1: El trabajo digital

80%

20%

10 %

Tema 2: El proceso tecnológico

80%

20%

10 %

Tema 3: El dibujo técnico

80%

20%

10 %

Tema 4: Materiales de uso técnico

80%

20%

10 %

Tema 5: La madera

80%

20%

10 %

Tema 6: Estructuras

80%

20%

15 %

Tema 7: Mecanismos

80%

20%

15 %

Tema 8: Circuitos eléctricos

80%

20%

10 %

Proyecto final

 

100%

100%

  • No caso de no haber notas dun dos dous elementos trasladarase a porcentaxe ao outro.

 • Para poder superar a materia é necesario no ter suspensos máis de 2 temas.

 • Se nun exame non se acada un 3, considerarase o tema suspenso.

 • Aplicarase de xeito xeral o truncamento, é decir, eliminarase a parte decimal da nota, quedando esta có enteiro. No caso de participar activamente en actividades voluntarias o alumnado pode conseguir o dereito ao redondeo, indo ao enterio superior si o primeiro decimal é igual ou superior a 5 e quedarase no enteiro en caso contrario.

 • No caso de repetir un traballo, a nota máxima que poderá acadar será un 10% inferior á máxima.

 • Por cada un dos pates de mal comportamento que o/a alumno/a teña, restarase 0,5 puntos da nota final da avaliación en curso.

Ao mesmo tempo, vestede pode seguir as notas do seu fillo/a na materia na sección “Cualificación” da aula E-Dixgal, situada na marxe esquerda, e coñecer as datas de entrega das diferentes actividades e probas no Calendario situado á dereita da aula, tal e como se mostra na imaxe. 

Por último, lembrarlle que a miña hora de atención as familias é os mércores de 11:00h a 11:50h, sempre con cita previa.

 

 

Gabino González Vega

Profesor de Tecnoloxía 2º ESO.

POEMPORTRAITS

Unha das actividades que fixemos na visita á Exposición AI:More than Human foi o POEMPORTRAITS na que ao decirlle unha palabra á máquina de Intelixencia Artificial ela crea un poema no inglés do século XIX e toma unha foto dos visitantes asociándolles unha cor tendo en conta a imaxe que proxectamos na máquina, o resultado é o que sigue:

 

Exposición AI: More than Human

No día de onte o alumnado de 2º, 3º e 4º da ESO realizaron unha visita guiada á exposición AI: More than Human na Afundación (A Coruña). A mostra realiza un percorrido completo a través da histora da Intelixencia Articial dende os seus orixes ata as aplicacións máis puntaras que hoxe en día se realizan.

 

 

O Club de Ciencas na TVG

O pasado 23 de decembro emitíuse o progama Aquelando con Chispa adicado ao Nitróxeno Líquido donde os nosos alumnos Nico e Sara participaron explicando o descenso crioscópico. Podédelo ver no seguinte vídeo a partir do minuto 14:35

Powered by Drupal - Design by artinet