Lingua Galega e Literatura

#DígochoEu

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO están a participar no concurso #DígochoEu da RTVG e aquí podedes ver o resultado do seu traballo

  

 

 

INFORMACIÓN RELATIVA Á MANEIRA DE TRABALLAR E AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE

INFORMACIÓN RELATIVA Á MANEIRA DE TRABALLAR E AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE

 

Neste terceiro trimestre este departamento seguirá traballando telematicamente ou presencialmente, se é o caso,  co seu alumnado. Tentará en todo momento que se sinta apoiado e animado na súa aprendizaxe. Levaranse a cabo tarefas de reforzo, repaso e ampliación de contidos fundamentais para o próximo curso.

Tamén se elaborarán actividades de recuperación para aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa para facilitar así a superación da mesma.

Polo que respecta á avaliación farase do seguinte xeito:

Ø 

O alumnado coas dúas avaliacións presenciais aprobadas e participación no traballo desenvolvido neste terceiro trimestre, terá aprobada a materia. A nota será a media aritmética das notas obtidas nas dúas avaliacións presenciais, podendo verse incrementada ata dous puntos dependendo do grao de implicación e corrección do traballo levado a cabo durante este período.

Ø 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa terá que realizar as tarefas  que o profesorado lles fará chegar telemanticamente, tarefas que consistirán en diferentes actividades relativas aos contidos a superar.  De haber posibilidade de incorporarse ás aulas, faríanse probas escritas que contarían un 70% e as tarefas realizadas un 30%

Todo o recollido anteriormente pode ser susceptible de cambios no caso de que a Consellería emita outras indicacións.

 

correo de contacto

O meu correo electrónico é elviralinguagalega@gmail.com.

Para que me fagades chegar tódalas consultas que precisedes.

ACTIVIDADES

NOS ARQUIVOS ADXUNTOS ESTÁN AS ACTIVIDADES. PICA NO ENLACE DO TEU CURSO.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Powered by Drupal - Design by artinet